Webinar pt. „Fundusze Europejskie na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej na terenach wiejskich” – 10.12.2021 r.

Zapraszamy na bezpłatny webinar dla osób, które chcą zdobyć pieniądze na założenie lub rozwój działalności gospodarczej w województwie lubuskim.

O webinarze
Podczas webinaru omówimy aktualne możliwości ubiegania się o wsparcie:
• dotacje na podjęcie działalności gospodarczej na obszarze Lokalnej Grupy Działania – Brama Lubuska w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020;
• dotacje na podjęcie działalności gospodarczej na obszarze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania – Pojezierze Dobiegniewskie w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze;
• dotacje dla osób młodych, które utraciły pracę w wyniku pandemii COVID-19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacje Rozwój 2014-2020;
• pożyczki na założenie działalności gospodarczej;
• dotacje i instrumenty zwrotne na rozwój działalności gospodarczej.

Dla kogo
Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, które chcą rozpocząć lub rozwinąć własną działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego, zwłaszcza na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego, międzyrzeckiego, świebodzińskiego oraz gmin Kłodawa i Skwierzyna.

Kiedy i gdzie
Webinar odbędzie się w piątek 10 grudnia 2021 r. od 11:00 do 12:00 na platformie ClickMeeting.

Jak się zgłosić
Wypełnij formularz rejestracji na stronie: https://lubuskiepife.clickmeeting.com/fundusze-europejskie-na-zakladanie-i-rozwoj-dzialalnosci-gospodarczej-na-terenach-wiejskich/register

Po zarejestrowaniu się, otrzymasz link do webinaru.

Ważne!
• Na zgłoszenia czekamy do 9 grudnia 2021 r.
• Jeśli masz pytania w sprawie webinaru, zadzwoń: 95 7390 386.
• Liczba miejsc jest ograniczona – w webinarze weźmie udział pierwszych 25 osób, które zalogują się przez link w dniu webinaru.

Zapraszamy!

Organizatorzy
Pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 4 maja 2016 r.) informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra,
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@lubuskie.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z rekrutacją i udziałem w webinarze, w tym jego nagraniem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody,
5.  posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,
6.  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7.  podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w związku z rekrutacją i udziałem w webinarze, w tym jego nagraniem.

Pozostałe informacje nt. przetwarzania danych osobowych, w tym dotyczące praw osób i kontaktu do Inspektora Ochrony Danych, dostępne są na stronie https://bip.lubuskie.pl/691/Ochrona_Danych_Osobowych/

 

Online

10.12.2021 - 10.12.2021