Webinar pt. "Fundusze Europejskie na usuwanie barier architektonicznych w budynkach" – 24.03.2022 r.

Zapraszamy na bezpłatny webinar dla wszystkich zainteresowanych, którzy chcą zdobyć pieniądze na zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku 60+, dzieci do lat 6. i ich prawni opiekunowie) lub poprawy dostępności w budynkach.

O webinarze
Podczas webinaru zaprezentujemy założenia Funduszu Dostępności. Przedstawimy projekt Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Omówimy: zasady ubiegania się o wsparcie, wysokość pożyczki oraz oprocentowania, możliwości umorzenia części pożyczki, wydatki kwalifikowalne w ramach projektu.

Dla kogo
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych potencjalnych beneficjentów z województwa lubuskiego, w tym m.in.:
• spółdzielnie mieszkaniowe,
• wspólnoty mieszkaniowe,
• społeczne inicjatywy mieszkaniowe (towarzystwa budownictwa społecznego),
• jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne JST, które posiadają osobowość prawną,
• spółki komunalne oraz inne podmioty zależne od JST,
• podmioty w ramach administracji rządowej, m.in. państwowe osoby prawne, w tym jednostki od nich zależne,
• inne niewymienione powyżej jednostki sektora finansów publicznych, które posiadają osobowość prawną,
• podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki,
• instytucje kultury,
• osoby fizyczne, które posiadają budynki mieszkalnictwa wielorodzinnego.


Kiedy i gdzie
Webinar odbędzie się w czwartek 24 marca 2022 r. od 10:00 do 11:00 na platformie ClickMeeting.

Jak się zgłosić
Wypełnij formularz rejestracji na stronie: https://lubuskiepife.clickmeeting.com/webinar-pt-fundusze-europejskie-na-usuwanie-barier-architektonicznych-w-budynkach-24-03-2022-r-/register

Po zarejestrowaniu się, otrzymasz link do webinaru.

Ważne!
• Na zgłoszenia czekamy do 23 marca 2022 r.
• Jeśli masz pytania w sprawie webinaru, zadzwoń: 95 7390 386.
• Liczba miejsc jest ograniczona – w webinarze weźmie udział pierwszych 50 osób, które zalogują się przez link w dniu webinaru.

Zapraszamy!

Organizatorzy
Pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim
Polska Fundacja Przedsiębiorczości Oddział w Gorzowie Wielkopolskim


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 4 maja 2016 r.) informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra,
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@lubuskie.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z rekrutacją i udziałem w webinarze, w tym jego nagraniem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody,
5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,
6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7.  podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w związku z rekrutacją i udziałem w webinarze, w tym jego nagraniem.

Pozostałe informacje nt. przetwarzania danych osobowych, w tym dotyczące praw osób i kontaktu do Inspektora Ochrony Danych, dostępne są na stronie BIP

 

Online

24.03.2022 - 24.03.2022