Webinar pt. Fundusze Europejskie na szkolenia, 26.09.2022 r.

Zapraszamy na bezpłatny webinar dla wszystkich zainteresowanych, którzy chcą się dowiedzieć, jak zdobyć pieniądze na udział w szkoleniach branżowych.

O webinarze

Podczas webinaru:
• wskażemy i omówimy projekty szkoleniowe realizowane w sektorach: budowlanym, motoryzacyjnym, nowoczesnych usług biznesowych, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, chemicznym, przemysłu lotniczo-kosmicznego, usług rozwojowych;
• przedstawimy projekt pt. Lubuskie bony szkoleniowe – edycja II;
• omówimy jak uzyskać dofinansowanie do szkoleń;
• wskażemy z kim się skontaktować, aby zdobyć pieniądze na szkolenia.

Dla kogo

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby z województwa lubuskiego, w tym m.in. osoby zatrudnione, przedsiębiorców oraz osoby pozostające aktualnie bez zatrudnienia.

Kiedy i gdzie

Webinar odbędzie się w poniedziałek 26 września 2022 r. od 10:00 do 11:00 na platformie ClickMeeting.

Jak się zgłosić

Wypełnij formularz rejestracji: https://lubuskiepife.clickmeeting.com/fundusze-europejskie-na-szkolenia-26-09-2022/register
Po zarejestrowaniu się, otrzymasz link do webinaru.

Ważne!
• Na zgłoszenia czekamy do 25 września 2022 r.
• Jeśli masz pytania w sprawie webinaru, zadzwoń: 95 7390 380.
• Liczba miejsc jest ograniczona – w webinarze weźmie udział pierwszych 50 osób, które zalogują się przez link w dniu webinaru.

Zapraszamy!

Organizatorzy
Pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim
Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 4 maja 2016 r.) informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra,
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@lubuskie.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z rekrutacją i udziałem w webinarze, w tym jego nagraniem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody,
5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,
6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w związku z rekrutacją i udziałem w webinarze, w tym jego nagraniem.

Pozostałe informacje nt. przetwarzania danych osobowych, w tym dotyczące praw osób i kontaktu do Inspektora Ochrony Danych, dostępne są na stronie BIP

Online

26.09.2022 - 26.09.2022