Webinar pt. Fundusze Europejskie na kształcenie pracowników – kompetencje dla sektorów – 16.02.2022 r.

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie online nt. wsparcia przedsiębiorstw na usługi szkoleniowe i doradcze oraz studia podyplomowe w celu wzrostu kompetencji pracowników.

O spotkaniu

Podczas spotkania:

 • omówimy założenia projektów realizowanych w ramach kompetencji dla sektorów;

 • wskażemy i omówimy projekty realizowane w sektorach: budowlanym, finansowym, turystycznym, IT, mody i innowacyjnych tekstyliów, zdrowia i pomocy społecznej , motoryzacyjnym.

Dla kogo

Zapraszamy przedsiębiorców działających w branżach: budowlanej, finansowej, turystycznej, IT, modowej i innowacyjnych tekstyliów, zdrowia i pomocy społecznej , motoryzacyjnej.

Kiedy i gdzie

W środę 16 lutego 2022 r. od 10:00 do 11:00 na platformie ClickMeeting.

Jak się zgłosić

 • Wypełnij formularz - LINK
 • Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego 2022 r.

Ważne!

 • Jeśli masz pytania w sprawie spotkania, zadzwoń: 68 4565 -480,  -454.

 • Mamy 50 miejsc dla uczestników spotkania online. Decyduje kolejność logowania w dniu webinaru.

Zapraszamy!

Organizator

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 4 maja 2016 r.) informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra,

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@lubuskie.pl,

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z rekrutacją i udziałem w webinarze, w tym jego nagraniem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody,

 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,

 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w związku
  z rekrutacją i udziałem w webinarze, w tym jego nagraniem.

Pozostałe informacje nt. przetwarzania danych osobowych, w tym dotyczące praw osób i kontaktu do Inspektora Ochrony Danych, dostępne są na stronie BIP

on line

16.02.2022 - 16.02.2022