Webinar pt. „Fundusze Europejskie dla młodych, którzy stracili pracę w wyniku COVID-19” – 15.06.2021 r.

Zapraszamy na kolejny webinar dla osób młodych, które nie ukończyły 29. roku życia, a utraciły pracę po 1 marca 2020 r. i chciałyby otworzyć własną działalność gospodarczą.

O webinarze

Podczas webinaru przedstawimy projekty realizowane na terenie województwa lubuskiego w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dodatkowo przedstawicielka Regionalnego Centrum Technologii i Wiedzy INTERIOR Sp. z o.o.  omówi projekt pt. „Wygrać z COVID-19! Wsparcie na lubuskim rynku pracy osób młodych, które straciły zatrudnienie w wyniku negatywnych skutków epidemii."

Wskażemy też inne formy wsparcia dla osób do 30. roku życia, które planują założenie własnej działalności gospodarczej.

Dla kogo

Zapraszamy wszystkich zainteresowane osoby z województwa lubuskiego w wieku 18-29 lat, które utraciły pracę po 1 marca 2020 r. i obecnie nie pracują.

Kiedy i gdzie

Webinar odbędzie się we wtorek 15 czerwca 2021 r. od 10:00 do 11:30 na platformie ClickMeeting.

Jak się zgłosić

Wypełnij formularz rejestracji na stronie: https://lubuskiepife.clickmeeting.com/fundusze-europejskie-dla-mlodych-ktorzy-stracili-prace-w-wyniku-covid-19-4-grupa/register

Po zarejestrowaniu się, otrzymasz link do webinaru.

Ważne!

  • Na zgłoszenia czekamy do 14 czerwca 2021 r.

  • Jeśli masz pytania w sprawie webinaru, zadzwoń: 68 4565 454.

  • Liczba miejsc jest ograniczona – w webinarze weźmie udział pierwszych 25 osób, które zalogują się w dniu webinaru.

Zapraszamy!

Organizatorzy

Pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy INTERIOR Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 4 maja 2016 r.) informujemy, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra,

  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@lubuskie.pl,

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z rekrutacją i udziałem w webinarze, w tym jego nagraniem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody,

  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,

  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w związku z rekrutacją i udziałem w webinarze, w tym jego nagraniem.

Pozostałe informacje nt. przetwarzania danych osobowych, w tym dotyczące praw osób i kontaktu do Inspektora Ochrony Danych, dostępne są na stronie https://bip.lubuskie.pl/691/Ochrona_Danych_Osobowych/

 

online

15.06.2021 - 15.06.2021