Webinar pt. Fundusze dla podmiotów ekonomii społecznej - 6.04.2022 r.

Zapraszamy na bezpłatny webinar dla osób, które chcą zdobyć pieniądze na rozwój działalności prowadzonej przez podmioty ekonomii społecznej.

O spotkaniu

Podczas webinaru omówimy:

 • planowane możliwości wsparcia dla organizacji pozarządowych z Funduszy Europejskich na lata 2021-2027, w tym z Funduszy Europejskich Województwa Lubuskiego 2021-2027,
 • preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej udzielane przez TISE ES POWER, udzielane przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER).

Dla kogo

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, które związane są m.in. z: organizacjami pozarządowymi, spółdzielniami socjalnymi, spółdzielniami pracy, inwalidów i niewidomych, podmiotami reintegracyjnymi: Centrami Integracji Społecznej (CIS), Klubami Integracji Społecznej (KIS), Zakładami Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztatami Terapii Zajęciowej (WTZ).

Kiedy i gdzie

 • w środę 6 kwietnia 2022 r. od 10:00 do 11:30 na platformie ClickMeeting.

Jak się zgłosić

Ważne!

 • Na zgłoszenia czekamy do 5 kwietnia 2022 r.
 • Liczba miejsc jest ograniczona – w webinarze weźmie udział pierwszych 50 osób, które zalogują się przez link w dniu webinaru.
 • Jeśli masz pytania w sprawie spotkania, zadzwoń: 68 4565-480, -499.

Zapraszamy!

 

Organizator

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 4 maja 2016 r.) informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:iodo@lubuskie.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z rekrutacją i udziałem w webinarze, w tym jego nagraniem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody,
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w związku z rekrutacją i udziałem w webinarze, w tym jego nagraniem.

Pozostałe informacje nt. przetwarzania danych osobowych, w tym dotyczące praw osób i kontaktu do Inspektora Ochrony Danych, dostępne są na stronie BIP.

online

06.04.2022 - 06.04.2022