Webinar pt. „Finansowanie działań organizacji pozarządowych w 2021 r.” – 2.03.2021 r.

Zapraszamy na trzeci bezpłatny webinar dla organizacji pozarządowych oraz innych organizacji pożytku publicznego, zainteresowanych zdobyciem pieniędzy na swoje działania. Zainteresowanie dwoma webinarami z 16 i 24 lutego 2021 r. było tak duże, że organizujemy trzecie spotkanie.

O webinarze

Podczas webinaru przedstawimy informacje:

 • na temat harmonogramu konkursów skierowanych do organizacji pozarządowych w ramach RPO – Lubuskie 2020 oraz programów krajowych,
 • o otwartych konkursach zleconych przez Samorząd Województwa Lubuskiego,
 • jak realizować zadania publiczne w czasach pandemii.

Dla kogo

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracowników organizacji pozarządowych oraz innych organizacji pożytku publicznego z województwa lubuskiego.

Kiedy i gdzie

Webinar odbędzie się we wtorek 2 marca 2021 r. od 13:00 do 15:00 na platformie ClickMeeting.

Jak się zgłosić

Wypełnij formularz rejestracji na stronie:

https://lubuskiepife.clickmeeting.com/finansowanie-dzialan-organizacji-pozarzadowych-w-2021-roku-grupa-3/register

Po zarejestrowaniu się, otrzymasz link do webinaru.

Ważne!

 • Na zgłoszenia czekamy do 1 marca 2021 r.
 • Jeśli masz pytania w sprawie webinaru, zadzwoń: 68 4565 480, -499.
 • Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy!

Organizatorzy

Pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

Wydział Spraw Społecznych, Departament Infrastruktury Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 4 maja 2016 r.) informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@lubuskie.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z rekrutacją i udziałem w webinarze, w tym jego nagraniem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody,
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w związku z rekrutacją i udziałem w webinarze, w tym jego nagraniem.

 

online

02.03.2021 - 02.03.2021