Webinar pt. „Dotacje na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w ramach RPO – Lubuskie 2020” – 28.04.2021 r.

Zapraszamy na bezpłatny webinar dla przedstawicieli MŚP, którzy chcą zdobyć pieniądze na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych na inwestycje realizowane w województwie lubuskim.

O webinarze

Podczas webinaru omówimy założenia konkursu nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje, Działania 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne:

 • kto może starać się o dofinansowanie;

 • najważniejsze zapisy i kwestie regulaminu;

 • kryteria wyboru projektów.

Dla kogo

Zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych.

Kiedy i gdzie

Webinar odbędzie się w środę 28 kwietnia 2021 r. od 11:00 do 12:00 na platformie ClickMeeting.

Jak się zgłosić

Wypełnij formularz rejestracji na stronie:

https://lubuskiepife.clickmeeting.com/dotacje-na-wdrozenie-wynikow-prac-badawczo-rozwojowych-w-ramach-rpo-lubuskie-2020/register

Po zarejestrowaniu się, otrzymasz link do webinaru.

Ważne!

 • Na zgłoszenia czekamy do 27 kwietnia 2021 r.

 • Jeśli masz pytania w sprawie webinaru, zadzwoń: 68 4565 480, -454.

 • Liczba miejsc jest ograniczona – w webinarze weźmie udział pierwszych 25 osób, które zalogują się przez link w dniu webinaru.

Zapraszamy!

Organizatorzy

Pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 4 maja 2016 r.) informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra,

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@lubuskie.pl,

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z rekrutacją i udziałem w webinarze, w tym jego nagraniem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody,

 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,

 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w związku z rekrutacją i udziałem w webinarze, w tym jego nagraniem.

 

Pozostałe informacje nt. przetwarzania danych osobowych, w tym dotyczące praw osób i kontaktu do Inspektora Ochrony Danych, dostępne są na stronie https://bip.lubuskie.pl/691/Ochrona_Danych_Osobowych/

online

28.04.2021 - 28.04.2021