Webinar pt. „Dofinansowanie działań promocyjnych podczas EXPO 2020 w Dubaju i krajach Zatoki Perskiej” – 11.03.2021 r.

Zapraszamy na bezpłatny webinar dla przedstawicieli MSP, którzy chcą się dowiedzieć, jak pozyskać dofinasowanie działań promocyjnych podczas EXPO 2020 w Dubaju.

O webinarze

Podczas webinaru omówimy założenia naboru wniosków w ramach Poddziałania 3.3.3 POIR – Go to brand – EXPO 2020 i możliwość pozyskania dofinansowania:

 • na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych i na dodatkowe działania promocyjne związane z udziałem w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju;
 • na sfinansowanie kosztów usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek krajów Zatoki Perskiej (Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie).

Dla kogo

Zapraszamy przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Kiedy i gdzie

Webinar odbędzie się w czwartek 11 marca 2021 r. od 13:00 do 14:00 na platformie ClickMeeting.

Jak się zgłosić

Wypełnij formularz rejestracji na stronie: https://lubuskiepife.clickmeeting.com/dofinansowanie-dzialan-promocyjnych-podczas-expo-2020-w-dubaju-i-krajach-zatoki-perskiej/register

Po zarejestrowaniu się, otrzymasz link do webinaru.

Ważne!

 • Na zgłoszenia czekamy do 10 marca 2021 r.
 • Jeśli masz pytania w sprawie webinaru, zadzwoń: 68 4565-454.
 • Liczba miejsc jest ograniczona – w webinarze weźmie udział pierwszych 25 osób, które zalogują się przez link w dniu webinaru.

Zapraszamy!

Organizatorzy

Pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 4 maja 2016 r.) informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@lubuskie.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z rekrutacją i udziałem w webinarze, w tym jego nagraniem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody,
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w związku z rekrutacją i udziałem w webinarze, w tym jego nagraniem.

Pozostałe informacje nt. przetwarzania danych osobowych, w tym dotyczące praw osób i kontaktu do Inspektora Ochrony Danych, dostępne są na stronie https://bip.lubuskie.pl/691/Ochrona_Danych_Osobowych/

online

11.03.2021 - 11.03.2021