Webinar pt. „Biznesplan – napisz go sam” – 24.06.2021 r.

Zapraszamy na bezpłatny webinar dla wszystkich osób, które chcą się dowiedzieć, jak prawidłowo sporządzić biznes plan niezbędny na etapie ubiegania się o dofinansowanie z środków pochodzących z Funduszy Europejskich.

O webinarze
Podczas webinaru omówimy:
• zasady tworzenia biznesplanu;
• wskażemy źródła dofinansowania, dla których niezbędne jest opracowanie biznesplanu.

Dla kogo
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych potencjalnych beneficjentów z województwa lubuskiego, w tym m.in. osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców z sektora MŚP.

Kiedy i gdzie
Webinar odbędzie się w czwartek 24 czerwca 2021 r. od 11:00 do 12:00 na platformie ClickMeeting.

Jak się zgłosić
Wypełnij formularz rejestracji na stronie:
https://lubuskiepife.clickmeeting.com/biznesplan-napisz-go-sam/register

Po zarejestrowaniu się, otrzymasz link do webinaru.

Ważne!
• Na zgłoszenia czekamy do 23 czerwca 2021 r.
• Jeśli masz pytania w sprawie webinaru, zadzwoń: 95 7390 377.
• Liczba miejsc jest ograniczona – w webinarze weźmie udział pierwszych 25 osób, które zalogują się przez link w dniu webinaru.

Zapraszamy!

Organizatorzy
Pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim.


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 4 maja 2016 r.) informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra,
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@lubuskie.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z rekrutacją i udziałem w webinarze, w tym jego nagraniem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody,
5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,
6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w związku z rekrutacją i udziałem w webinarze, w tym jego nagraniem.

Pozostałe informacje nt. przetwarzania danych osobowych, w tym dotyczące praw osób i kontaktu do Inspektora Ochrony Danych, dostępne są na stronie https://bip.lubuskie.pl/691/Ochrona_Danych_Osobowych/

 

Online

24.06.2021 - 24.06.2021