Przejdź do komentarzy

Ważna unijna inwestycja zmienia oblicze

obrazek W Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze ruszyły prace związane z realizacją projektu unijnego zakładającego termomodernizację lecznicy. Na zewnętrznych ścianach pojawiły się już rusztowania. Głównym celem realizacji zadania wartego ponad 50 mln zł jest przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Inwestycja dofinansowana zostanie ze środków unijnych. Pierwszy etap prac zakończy się w połowie listopada. Obejmie on Budynki B i B1, łącznik między budynkami B i C, budynek U oraz R.

Projekt zakłada termomodernizację całego szpitala – wszystkich budynków. Jego realizacja nie tylko pozwoli na zminimalizowanie zużycia energii oraz spowoduje uzyskanie komfortu cieplnego, ale spowoduje podwyższenie standardów opieki medycznej. Szpital zyska także zupełnie nowe oblicze. -  Pamiętam, gdy uzyskaliśmy pozwolenie na budowę Centrum Zdrowia Matki i Dziecka i zobaczyłam projekt, to pomyślałam, że krajobraz nie pasuje do tego nowoczesnego budynku i że trzeba coś z tym zrobić. Okazją stały się renegocjacje Regionalnego Programu Operacyjnego tej perspektywy, bo niestety, środków finansowych na ochronę zdrowia już nie było. Całkowicie zostały one zaangażowane szczególnie na dwie kluczowe inwestycje w regionie: Radioterapię w Gorzowie oraz Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Udało się nam jednak przekonać Komisję Europejską, ale tylko dlatego, że widzieli, iż z wielką konsekwencją, skutecznie realizujemy nasz plan. Jest Szpital Uniwersytecki, jest kierunek lekarski, budujemy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, zgadzamy się na termomodernizację. Tu są zaangażowane duże środki europejskie, ale też środki budżetu województwa i szpitala – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak.

Całkowity koszt realizacji zadania to ponad 50 mln zł. Dofinansowanie z UE to 38,8 mln zł. 11,5 mln to wkład własny szpitala i urzędu marszałkowskiego.

Inwestycje zrealizuje wybrana w drodze przetargu firma Mostostal Zabrze - Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A., która jest także wykonawcą Centrum Zdrowia Matki i Dziecka.  W pierwszym kwartale wykonana została dokumentacja techniczna. Pierwszy etap zakończy się w połowie listopada. Obejmie on Budynki B i B1, łącznik między budynkami B i C, budynek U oraz R. Wykonane zostaną także roboty budowlane, sanitarne, elektryczne, ciepłownicze w pomieszczeniach węzła cieplnego L. Obszar ten obejmuje kliniczne oddziały: neurologii, chirurgii naczyniowej, neurochirurgii, kardiologii, chorób wewnętrznych, hematologii, pediatrii, anestezjologii i intensywnej terapii, nefrologii ze stacją dializ, SOR oraz zakładu rehabilitacji, a także oddziały płucny, torakochirurgii  oraz radioterapii.

Kolejny etap obejmie budynki C i C1, czyli kliniczne oddziały: urologii, chirurgii i urologii dziecięcej, chirurgii urazowo-naczyniowej, chirurgii ogólnej i onkologicznej. Następnie inwestycją objęte zostaną budynki oddziału laryngologii i okulistyki oraz portierni. Na końcu zmodernizowany zostanie budynek L, który docelowo połączony zostanie z Centrum Zdrowia Matki i Dziecka.