Przejdź do komentarzy

Ważna inwestycja w nowosolskim szpitalu

obrazekDzięki wsparciu środków unijnych szpital w Nowej Soli będzie realizował długo oczekiwany projekt. 11 mln zł przeznaczonych zostanie na przebudowę kotłowni węglowej na gazową.

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli dzięki wsparciu z UE będzie realizował projekt  pn. „Modernizacja energetyczna WS SP ZOZ w Nowej Soli dla zadania pn. Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownie gazową”. Dziś (30.07) umowę na realizację projektu podpisał członek zarządu Marcin Jabłoński oraz Bożena Osińska, Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.                                    

- To bardzo ważny projekt, który otrzymał dofinansowanie na kwotę 11 mln zł. Dla szpitala będzie to przełom pod względem bezpieczeństwa, w zakresie zaopatrywania szpitala w niezbędną energię cieplną, parę wodną, technologiczną. Wiem, że szpital długo na to czekał. Problem związany z prawidłowym funkcjonowaniem słabej kotłowni, zagrażał bezpieczeństwu całej jednostki i pacjentów. Jest to niezwykle istotna kwestia, choć nie wprost związana z ochroną zdrowia. Szpital ma bardzo dobrą renomę w regionie i poza województwem ze względu na dobrą jakość usług. Wierzymy, że bezpieczeństwo pozwoli jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła i jeszcze skuteczniej leczyć pacjentów z województwa lubuskiego, a to wszystko przy poszanowaniu środowiska, które w województwie uważamy za szczególną wartość - mówił członek zarządu Marcin Jabłoński.

Jak podkreślał, zarząd województwa przykłada dużą wagę do działania związanego z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej. W tej perspektywie wydano ponad 200 mln zł na realizację tego typu projektów. Zmodernizowanych zostało 200 dużych budynków publicznych, źródeł ciepła. To także 1000 budynków gospodarstw domowych wraz ze źródłami ciepła. Łącznie udało się zredukować emisję CO2 o dziesiątki tysięcy ton. - To duży krok i postęp jeśli chodzi o dbałość o środowisko naszego regionu. Rozumiemy problem zmian klimatycznych i chcemy efektywnie przeciwdziałać skutkom zmian klimatu – mówił członek zarządu Marcin Jabłoński. Podziękował za wsparcie posłowi na Sejm RP Waldemarowi Sługockiemu, radnym województwa: Grzegorzowi Potędze oraz Małgorzacie Paluch-Słowińskiej oraz Radnemu Powiatu Nowosolskiego Mariuszowi Stokłosie.

Jak podkreślała Bożena Osińska, Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, projekt znalazł uznanie dzięki dużej determinacji całego zespołu oraz uporczywości radnych i posła Waldemara Sługockiego. - To ważny projekt. Dzięki temu uda się dopuścić do pracy blok operacyjny, który w części uzależniony jest od produkcji ciepła. Realizacja dwóch zadań daje nam chwilę oddechu i perspektywę terminowego i jednoczesnego zakończenia inwestycji – mówiła dyrektor szpitala.   

Poseł na Sejm RP Waldemar Sługocki dziękował dyrektor Bożenie Osińskiej za determinację, pasję, konsekwencję i skuteczność. Słowa podziękowania skierował także do członka zarządu Marcina Jabłońskiego oraz Dyrekcji Departamentu Programów Regionalnych UMWL. – Mieszkańcy Nowej Soli mogą być spokojni, dopóki będą mieli tak fantastyczną reprezentację radnych, którzy dziś są tu z nami,  którzy rzeczywiście pracują, starają się o dobro publiczne w powiecie nowosolskim i Nowej Soli. Dzięki tej synergii, która powstała myślę, że zyska zarówno powiat nowosolski jak i szpital, który jest istotną lecznicą w województwie lubuskim – mówił poseł Sługocki.   

- To ważna lecznica dla naszego województwa, a także województw ościennych. Ta inwestycja to krok milowy, skok technologiczny, ponieważ przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. To bardzo ważne dla powiatu nowosolskiego, szczególnie dla Nowej Soli. To dobry przykład dla innych instytucji, żeby szły w tym kierunku i przechodziły z kotłowi węglowych na gazowe. Pokazuje dobrą współpracę między szpitalem a zarządem województwa – mówiła radna województwa Małgorzata Paluch-Słowińska.      

Zadowolenie wyraził także radny województwa Grzegorz Potęga. – Dziś te wszystkie działania, które miały miejsce wcześniej, liczne spotkania i rozmowy, nabierają realnego, ostatecznego kształtu w postaci podpisania umowy. To pieniądze, które dadzą impuls, aby móc zrealizować tę inwestycję na terenie szpitala nowosolskiego. Niech szpital się rozwija i potwierdza swoją markę  – mówił radny Grzegorz Potęga.   

Na koniec głos zabrał Mariusz Stokłosa – Radny Powiatu Nowosolskiego. – Dziś wspólnie zbieramy owoce, dzięki którym mieszkańcy powiatu nowosolskiego i Nowej Soli mogą być spokojni o swoje bezpieczeństwo. Oprócz fachowej opieki, otrzymają także dobre, komfortowe warunki. Bez tego wsparcia nie bylibyśmy w stanie realizować tej inwestycji na terenie szpitala – mówił radny Mariusz Stokłosa.

Projekt pn. „Modernizacja energetyczna WS SP ZOZ w Nowej Soli dla zadania pn. Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownie gazową” będzie finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego –Lubuskie2020, Działanie 3.2. Efektywność energetyczna.

Budżet projektu

-         Wydatki ogółem: 17 542 435,55 zł

-         Wydatki kwalifikowalne: 14 341 936,06 zł

-         Dofinansowanie - wkład EU: 10 998 830,73 zł

-         Wkład własny Beneficjenta: 6 543 604,82 zł

Przedmiotem projektu jest wymiana źródła ciepła z miału węglowego na gaz ziemny. Jako nowe źródło ciepła przewidziano dwa kotły gazowe parowe o łącznej wydajności pary 2 000 kg/h, dwa kotły gazowe wodne niskotemperaturowe każdy o mocy 1 100 kW, z wyposażeniem w moduł kogeneracji zasilany gazem ziemnym, kogenerator generujący moc elektryczną 199 kW oraz cieplną 293kW. Przewidziano odzysk ciepła z istniejącej spalarni odpadów medycznych poprzez ekonomizer spalin o mocy 1 200 kW. Zostanie również wykonana nowa instalacja zasilania i instalacja elektryczna budynku kotłowni oraz izolacja termiczna rur i urządzeń c.o. wraz ze zbiornikiem LNG o poj. 10 m3. Dodatkowo zaplanowano termomodernizacje 4 kondygnacyjnego budynku kotłowni, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, ocieplenie stropodachu, ocieplenie stropu nad przejazdem, modernizacja instalacji c.w.u., c.o. Wykonanie instalacji sytemu zarządzania energią sterującego i regulującego kotły grzewcze i agregaty wody parowej, odczyt liczników gazu, odczyt liczników energii elektrycznej na kogeneracji, odczyt liczników ciepła z kotłów.

Projekt ma na celu podniesienie efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, co w rezultacie długoterminowym przyczyni się do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną obiektów WS SP ZOZ w Nowej Soli.

Celem jest uzyskanie efektu energetycznego w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania na energię o 54,66%, zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej o wartość 13 031 128,03 kWh/rok oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 74,33%.

Inwestycja pozwoli na zabezpieczenie energetyczne obiektów WS SP ZOZ, efektywne wykorzystanie energii cieplnej i elektrycznej, odzysk ciepła ze spalarni odpadów medycznych, obniżenie kosztów ogrzewania obiektów, redukcja szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery.

Planowana inwestycja ujęta została w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Nowosolskiego Subobszaru Funkcjonalnego.

 

Zdjęcia: Biuro Lubuskiego Centrum Informacyjnego