Przejdź do komentarzy

Ważna informacja dla konkursów EFS

Szanowni Państwo,

w związku z aktualizacją załącznika nr 1 (wzór wniosku) oraz załącznika nr 6 (wzór umowy) dotyczącą konkursów nr:

RPLB.07.01.00-IZ.00-08-K02/17

RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/17

RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/17

RPLB.07.04.01-IZ.00-08-K02/17

RPLB.06.04.00-IZ.00-08-K01/17

RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/17

RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/17

oraz

Załącznika nr 5 -kryteria wyboru projektów dotyczą konkursów:

załącznik dla RPLB.07.01.00-IZ.00-08-K02/17

załącznik dla RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/17

załącznik dla RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/17

Instytucja Zarządzająca informuje o konieczności zapoznania się z treścią zmienionych dokumentów.