Przejdź do komentarzy

Warsztaty sieciujące Innowacyjny Przemysł

obrazek
 
Za nami trzecie warsztaty w grupie „Innowacyjny Przemysł” w ramach spotkań sieciujących. Udział w wydarzeniu wzięło 38 firm, parków technologicznych, instytucji otoczenia biznesu i ekspertów ds. innowacji.

Spotkanie otworzył dr Jerzy Tutaj z Politechniki Wrocławskiej, który przedstawił obszary prac w grupach, w ramach Zespołu: Innowacyjny Przemysł. Po pierwszych warsztatach w kwietniu zaproponowano następujące grupy: „Zdrowe światło w domu, mieście, pracy i kosmosie”, „Przemysł 4.0 i wyspecjalizowane usługi ICT”, „Zastosowanie technologii kosmicznych i satelitarnych”. Następnie ekspert omówił dwa międzynarodowe programy Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej. Celem programu LIFE jest ochrona środowiska i łagodzenie skutków zmiany klimatu, wspieranie przejścia na czystą energię, poprawa efektywności  i wzrost udziału odnawialnych źródeł energii. Celem drugiego programu COSME jest wspieranie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw na zglobalizowanych rynkach. Nowy Program jednolitego rynku jest nowoczesny, prosty i elastyczny, a przede wszystkim łączy szeroki zakres działań, które wcześniej były finansowane oddzielnie, w jeden spójny program.

Dr Karolina Lipińska z Uniwersytetu Gdańskiego przybliżyła proces przygotowania samej aplikacji w konkursie na wybór obszarów kluczowych w ramach Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji (LIS). Podkreśliła, że celem konkursu jest wyłonienie obszarów badawczo-rozwojowych, co ma wpływ na rozwój Inteligentnych Specjalizacji nie tylko w regionie, ale w całej Unii Europejskiej. Udział w Konkursie dokładnie określa jego Regulamin. Jest on skierowany głównie do Partnerstw, które zaproponują obszary Badawczo – Rozwojowe (B+R). Zależy nam, by te partnerstwa były jak najszersze. Stąd pomysł na warsztaty sieciujące, dzięki którym tak wiele podmiotów poznaje swoje wzajemne możliwości w zakresie potencjału innowacyjnego. Regulamin Konkursu wskazuje również na kryteria wyboru oraz sposób powołania i działania Komisji Konkursowej.

Prof. Elżbieta Wojnicka-Sycz z Uniwersytetu Gdańskiego omówiła kryteria do opisu w poszczególnych etapach konkursu. Pokazała gdzie można pozyskiwać dane do wniosku i sprawdzać możliwości branży, które leżą w naszym obrębie zainteresowań. Część kryteriów, niezbędnych do wykazania we wniosku aplikacyjnym, można nieodpłatnie znaleźć w zasobach jakie daje nam Internet.

Po pierwszym spotkaniu  wyraźnie wyodrębniono obszary badawcze w dyscyplinach takich jak: technologie informacyjno-komunikacyjne, przemysł metalowy, przemysł motoryzacyjny – elektromobilność (zielona gospodarka), przemysł wydobywczy i energetyczny (zielona gospodarka), przemysł papierniczy, przemysł meblarski, przemysł drzewny i sektor kosmiczny. W trakcie prezentacji prof. Wojnicka-Sycz zwróciła również uwagę na wyróżniającą się w województwie lubuskim branżę firm elektrycznych, która to branża nie jest ujęta w innowacyjnym przemyśle.

Ponadto prelegenci spotkania zwrócili uwagę, aby uczestnicy warsztatów zaczęli budować swoje partnerstwa w ramach współpracy (uczelnie - B+R / IOB-y - przedsiębiorcy), które zaowocują projektami. Po prezentacji prelegentów przystąpiono do dyskusji. Firmy omówiły trendy, swoje doświadczenie oraz potrzeby w zakresie wprowadzania innowacji i prowadzenia prac B+R. Wspólnym, powtarzającym się wątkiem wypowiedzi przedsiębiorców było wykorzystanie rozwiązań IT w usprawnieniu działalności firm różnorodnych branż.

Anna Mroczkowska z firmy DTP w Zielonej Górze zwróciła uwagę na potrzeby pracy w zakresie rozwiązań pozwalających na utrzymanie ruchu/pracy maszyn oraz przewidywanie usterek poprzez zarządzanie sensoryką i możliwość zdalnego sterowania z różnych lokalizacji, ze względów na braki kadrowe wynikające z kwarantanny wielu pracowników.  Urszula Szulewicz z firmy Hertz Systems podkreślała, że branża kosmiczna nie polega tylko na penetrowaniu kosmosu, ale na monitorowaniu dowolnych obszarów ziemi i odbywającego się tam ruchu oraz zachodzących zmian przy użyciu nowoczesnego sprzętu, elektronicznego, fotograficznego i mapującego, przez co jest interdyscyplinarna i wspiera inne branże. Łukasz Rut z Parku Interior zaproponował utworzenie platformy startowej dla firm.

Przedstawicielka zielonogórskiej Elektrociepłowni Marta Słomka zwróciła uwagę na duże zapotrzebowanie spółki na nowoczesne rozwiązanie w zakresie technologii środowiskowych oraz informatycznych, co wynika z konieczności modernizacji sieci ciepłowniczych oraz różnych innych zapotrzebowań, w tym na chłód. Poszukiwane są wszelkie nowoczesne technologie pomiarowe oraz rozwiązania kogeneracyjne.

Podobne zainteresowanie wykorzystaniem rozwiązań IT w pracy zakładu przemysłowego wyraziła Pani Renata Szakiel-Modrzejewska ze Spółki OVOPOL z siedzibą w Nowej Soli. Ten producent proszków jajecznych jako firma wodo- i energochłonna jest zainteresowana poszukiwaniem wszelkich rozwiązań pozwalających na optymalizację zużycia dostaw wody i prądu oraz transportu, a także dalszą automatyzacją procesów produkcyjnych.

Z kolei Mariusz Krajenta przedstawiciel spółki Maszoński Logistic, specjalizującej się w branży transportowej i logistycznej (oprócz ww. energochłonności), był zainteresowany rozwiązaniami IT do pracy w firmie poprzez zmniejszanie wykonywania standardowych czynności wykonywanych przez pracowników na rzecz informatyzacji obiegu dokumentacji m.in. poprzez autofakturowanie  oraz poprzez śledzenia ruchu pojazdów i towarów w czasie rzeczywistym (od chwili załadunku, aż do momentu odbioru towaru). Włodzimierz Fleischer z Lubuskiego Klastra Metalowego poruszył kwestię finansowania pierwszego etapu działania sieci współpracy/konsorcjów, ze względu na duże zaangażowanie osobowe i czasowe w początkowej fazie działania partnerstwa.

W podsumowaniu dr Karolina Lipińska zaznaczyła, że na obecnym etapie prac można wskazać na następujące obszary realizacji wąskich inteligentnych specjalizacji w ramach innowacyjnego przemysłu:

- zdrowie światło (Zdrowie światło w domu, mieście, pracy i kosmosie)

- Przemysł 4.0

- platformy startupowe

- przemysł kosmiczny

Aby doprecyzować działania wyżej opisanych obszarów potrzebne będą dalsze spotkania zainteresowanych stron na które już teraz zapraszamy. Ostatnia runda warsztatów również odbędzie w formule on-line w godzinach 9:00-12:00 w następujących terminach (w czwartki):

  • 10 czerwca 2021r. – Zielona gospodarka i inne potencjalne inteligentne specjalizacje
  • 17 czerwca 2021r. – Zdrowie i jakość życia i inne potencjalne inteligentne specjalizacje
  • 24 czerwca 2021r. – Innowacyjny przemysł i inne potencjalne inteligentne specjalizacje

Rejestracja na czerwcowe warsztaty dostępna jest pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccPMaEz21LsAuppHAd7MY7-Q_2XBLHn4in0w6mbIGJId4vog/viewform?fbclid=IwAR10l5fHNbL4fcjbIgT15OUrNKlKaw8068aXGL7eIWs3vwGgoADb7VAJ5CQ

Celem warsztatów jest sieciowanie oraz przygotowanie podmiotów lubuskiego systemu innowacji do aplikowania w konkursie na kluczowe obszary badawczo-rozwojowe (B+R) Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji, konkurs natomiast zmierza do wyłonienia konsorcjów jakie będą generować projekty badawczo-rozwojowe i innowacyjne w ramach wsparcia RPO 2021-2027. Warsztaty organizuje Departament Innowacji i Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.