Przejdź do komentarzy

Warsztaty – inteligentne specjalizacje w perspektywie finansowej 2021-2027

Szanowni Państwo,
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przystąpił do Ewaluacji Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego w kontekście wsparcia innowacyjności oraz badań i rozwoju w ramach RPO-Lubuskie 2020. Badanie ma na celu podsumowanie dotychczasowego funkcjonowania inteligentnych specjalizacji w województwie lubuskim oraz ich wpływu na rozwój regionu, a także wypracowanie zaleceń i ewentualnych zmian w specjalizacjach i systemie ich wspierania dla nowego programu operacyjnego na lata 2021 – 2027. Po roku 2020 inteligentne specjalizacje nadal będą podstawą do wydatkowania środków przeznaczonych na badania, rozwój i innowacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zachęcamy przedsiębiorców oraz przedstawicieli Instytucji Otoczenia Biznesu do udziału w spotkaniach, których celem jest wspólne wypracowanie rozwiązań dla dalszego wsparcia inteligentnych specjalizacji.

Spotkania będą prowadzone przez eksperta realizującego badanie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Spotkania odbędą się:

  • 4 listopada o godzinie 10:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, sala konferencyjna (035) na ul. Chrobrego 1-3-5, 65-043 w Zielonej Górze.

oraz

  • 13 listopada o godzinie 10:00 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, sala 110, I piętro, ul. Sikorskiego 107, 66-400 w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w wybranym terminie na adres poczty e-mail: b.kobiernik@rpo.lubuskie.pl do 30 października br. (na spotkanie 4 listopada) lub do 7 listopada br. (na spotkanie 13 listopada)

Zachęcam do aktywnego włączenia się w prace.