Przejdź do komentarzy

Warsztaty dla członków Komitetu Monitorującego

obrazek

18 maja br. odbyły się warsztaty on-line dla członków Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Spotkanie prowadzone przez Sylwię Pędzińską – Dyrektora Departamentu Instytucji Zarządzającej UMWL, poświęcone było kryteriom wyboru projektów do dofinansowania oraz Strategii Komunikacji w ramach programu.

Kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego odbędzie się 23 maja w formie hybrydowej. Głównymi tematami obrad będą kryteria wyboru projektów, powołanie grup roboczych w ramach poszczególnych obszarów m.in.: do spraw instrumentów terytorialnych, rozwoju regionalnego oraz zasad horyzontalnych, a także prace nad Strategią Komunikacji.