Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przystąpił do opracowania Programu Rozwoju Innowacji do 2020 roku. Dokument ten będzie m.in. podstawą do wydatkowania środków przeznaczonych na badania, rozwój i innowacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 w obecnym okresie programowania 2014-2020. W związku z powyższym Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym organizuje cykl spotkań, których celem jest wspólne wypracowanie narzędzi wdrożeniowych dla inteligentnych specjalizacji.

Warsztat dotyczący misji i wizji dla Programu Rozwoju Innowacji jest spotkaniem dla wszystkich inteligentnych specjalizacji: Zielona gospodarka, Innowacyjny przemysł, Zdrowie i jakość życia oraz Współpraca i kooperacja biznesowa oraz grupy ogólnej. Proces jest otwarty i poszerzany o kolejnych uczestników i podmioty.

Na podstawie wyników dotychczasowych prac określimy priorytety Programu Rozwoju Innowacji, które zostaną następnie rozwinięte w cele i działania Programu. Będą one także podstawą do określenia kierunków finansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Będzie to wymagało refleksji nad obszarami wspólnymi i unikalnymi dla poszczególnych obszarów specjalizacji i identyfikacji obszarów współpracy.

Zachęcamy do aktywnego włączenia się w prace. 

Spotkanie odbędzie się 16 lipca br. (czwartek) o godzinie 10:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, Sala Kolumnowa, I piętro przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze.

Bardzo prosimy o niezwłoczne potwierdzenie Państwa udziału w spotkaniu na e-mail a.miroslawski@lubuskie.pl

Załączniki:

Program warszatu

Inteligente specjalizacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

Zielona Góra

16.07.2015 - 16.07.2015