Przejdź do komentarzy

W Krośnie Odrz. przybędzie zieleni i stref rekreacji

W poniedziałek (31 maja) w parku miejskim umowę podpisali: Członek Zarządu Województwa Lubuskiego, Marcin Jabłoński (w środku) oraz Burmistrz Krosna Odrzańskiego, Marek Cebula (z lewej).
Dzięki wsparciu samorządu woj. lubuskiego na terenie Krosna Odrz. przybędzie zieleni oraz stref rekreacji i odpoczynku. W poniedziałek (31 maja) członek zarządu województwa lubuskiego, Marcin Jabłoński podpisał aneks do umowy w tej sprawie.

Przypomnijmy, że Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie Uchwały z dnia 25 maja 2021 r. zwiększył wartość przyznanego dofinansowania projektu pn. „Rozwój terenów zielonych w Krośnie Odrzańskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę ponad 854,5 tys. zł (z 6,1 mln zł do niemal 7 mln zł). Powodem takiej decyzji jest wzrost cen uzyskanych na etapie postępowania przetargowego, pojawienie się konieczności wykonania dodatkowych i zmienionych zakresów, dostosowania projektu do panujących warunków oraz do decyzji organów, w szczególności zaleceń Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W poniedziałek, w Parku Tysiąclecia w Krośnie Odrz. członek zarządu województwa lubuskiego, Marcin Jabłoński oraz Burmistrz Krosna Odrzańskiego, Marek Cebulapodpisali aneks do umowy w tej sprawie.

120 zrealizowanych projektów w Lubuskiem

- To, co zrobiliście Państwo w tym pięknym parku robi wrażenie. To duży projekt, za niebagatelną kwotę, łącznie około 9 mln zł. Cieszę się, że udało się zwiększyć nasze dofinansowanie. W sumie będzie to ponad 8 mln zł – powiedział podczas podpisywania aneksu, Marcin Jabłoński.

Jak podkreślił, samorząd województwa zrealizował łącznie 120 takich projektów, za kwotę prawie 60 mln zł. – Są to działania, które wiążą się z rewitalizacją pięknych, wartościowych, często zabytkowych terenów przyrodniczych. To skarby naszego regionu, które chcemy udostępniać mieszkańcom miejscowości, w których się znajdują, ale też pokazywać wszystkim gościom, którzy odwiedzają nasze województwo. Mam nadzieję, że takich projektów w nowej perspektywie, z nowego budżetu unijnego, uda się zrealizować jeszcze więcej – zaznaczył M. Jabłoński dodając, że Lubuskie chce się kojarzyć z poszanowaniem dla przyrody, natury, klimatu, dlatego takich terenów potrzebujemy jak najwięcej.

- Jesteśmy rozpoznawani dzięki temu, że połowa powierzchni województwa to lasy. A pozostała część jest równie piękna i utrzymywana na wysokim poziomie jakości. Cieszę się, że Państwo tutaj w Krośnie podeszliście do tego z wielką pieczołowitością, z szacunkiem dla tego wspaniałego miejsca i jego walorów przyrodniczych. Jestem przekonany, że ten przemyślany projekt, o dużych walorach użytkowych pozwoli się cieszyć z tego parku mieszkańcom miasta, okolic oraz przybyszom, którzy z przyjemnością będą tutaj spędzali czas – podkreślił Marcin Jabłoński. - Gratuluję panie burmistrzu dobrze przygotowanego projektu i skutecznych zabiegów o zwiększenie tego dofinansowania. A my, z Markiem Kamińskim, dyrektorem Departamentu Programów Regionalnych w Urzędzie Marszałkowskim, cieszymy się bardzo, że udało nam się Państwu pomóc i jeszcze bardziej upiększyć to wspaniałe miejsce – dodał.

Zmiany w Parku Tysiąclecia i na skarpie wschodniej

Krośnieński projekt obejmuje inwestycję w infrastrukturę terenów zielonych na terenie miasta: Park Tysiąclecia (park „górny”), skarpę wschodnia – enklawy dzikich zwierząt.

Jego głównym celem jest udostępnianie zasobów przyrodniczych i terenów rekreacyjnych poprzez zwiększenie udziału terenów zielonych w ogólnej powierzchni miasta, zapewnienie mieszkańcom stref rekreacji i odpoczynku, wykorzystanie potencjału przyrodniczego Gminy Krosno Odrzańskie, przywrócenie gatunków rodzimych oraz zastopowanie rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych, zmniejszenie zachorowalności mieszkańców.

W dłuższej perspektywie realizacja projektu przyczyni się do powstrzymania procesu utraty różnorodności biologicznej oraz wzmocnienia potencjału rozwoju gospodarczego i społecznego.

  • Beneficjentem projektu jest Gmina Krosno Odrzańskie.
  • Całkowita wartość projektu wynosi ponad 8,7 mln zł.
  • Kwalifikowalna wartość projektu wynosi ponad 8,2 mln zł.
  • Kwota dofinansowania wynosi ponad niecałe 7 mln zł.
  • Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu - 20 listopada 2021 r.

#FunduszeUE #UEdlaLubuskiego #UE #PomocUE #FunduszeUnijne