Przejdź do komentarzy

Uwaga Beneficjenci Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i Innowacje – zgłaszanie zmian w realizowanych projektach

Prosimy o zgłaszanie zmian w realizowanych projektach przede wszystkim elektronicznie - za pośrednictwem systemu SL2014.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, paragraf „Zmiany w projekcie”, beneficjent informuje o zmianach na Formularzu wprowadzania zmian w projekcie, dostarczonym w wersji papierowej do siedziby Instytucji Zarządzającej RPO oraz za pośrednictwem SL2014 przed ich dokonaniem oraz nie później niż przed złożeniem wniosku o płatność końcową.

W związku z wprowadzonym na obszarze RP stanem epidemii i świadczeniem w tym czasie pracy zdalnej zarówno przez pracowników IZ RPO-L2020 jak i pracowników beneficjentów, prosimy by Formularze wprowadzania zmian w projekcie składać przede wszystkim za pośrednictwem systemu SL2014. Ułatwi to ich sprawne i płynne rozpatrywanie.

 

Pobierz Formularz wprowadzania zmian