Przejdź do komentarzy

Usługa emisji reklam na podstawie 20 postów (wskazanych i przygotowanych przez Zamawiającego) w sieci społecznościowej Facebook o wartości 20 000 zł netto, tj. 20 postów sponsorowanych x 1000 zł netto w celu promocji województwa lubuskiego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze zaprasza do zlożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

Usługa emisji reklam na podstawie 20 postów (wskazanych i przygotowanych przez Zamawiającego) w sieci społecznościowej Facebook o wartości 20 000 zł netto, tj. 20 postów sponsorowanych x 1000 zł netto w celu promocji województwa lubuskiego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowejobrazek

Załącznik nr 1obrazek

Wzór ofertyobrazek

Miejsce i termin złożenia oferty :

  1. Ofertę  należy złożyć w terminie do dnia 10.11.2021 r., do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7 – Kancelaria Ogólna.
  2.  Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie  podanym powyżej  zostanie Wykonawcy zwrócona  bez otwierania.

Na zamkniętej kopercie należy dopisać:NIE OTWIERAĆ