Przejdź do komentarzy

Uruchomienie dwóch dodatkowych konkursów nr RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K03/19 oraz nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K03/19

Uprzejmie informujemy, iż na posiedzeniu Zarządu Województwa Lubuskiego w dniu 20 sierpnia 2019 r. przedstawiona została sprawa dotycząca uruchomienia dwóch dodatkowych konkursów nr RPLB.06.05.00-IZ.00-08-K03/19 oraz nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K03/19, których nabór planowany jest na dzień 27 września 2019 r.

Przedmiotowe konkursy nie są ujęte w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2019 rok, jednak ze względu na dostępność środków ZWL pozytywnie przychylił się do propozycji ogłoszenia dodatkowych naborów w dniach od 27 września do 4 października 2019 r.