Przejdź do komentarzy

Unijne pieniądze zmieniają nasz region

obrazekNa jakim etapie wdrażania przez regiony są fundusze europejskie? Jakie wyzwania stoją przed programami regionalnymi na najbliższe lata? To tematy spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej, w którym uczestniczył członek zarządu Marcin Jabłoński.

Jak co roku spotkanie miało na celu omówienie stanu wdrażania środków europejskich przez regiony. W tym roku, podobnie jak w 2020 r., z uwagi na sytuację epidemiczną spotkanie zostało zorganizowane w formie wideokonferencji.

Głównym celem spotkania rocznego było omówienie wyzwań, jakie stoją przed programami regionalnymi w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Są to przede wszystkim:

  • pozytywne oddziaływanie polityki spójności w obszarze środowiska, czyli jeszcze większy nacisk na realizację zasady zrównoważonego rozwoju oraz zasady „nie czyń poważnych szkód”.
  • większe wykorzystanie form zwrotnych (np. pożyczek) jako głównego sposobu finansowania projektów, czyli więcej pożyczek/poręczeń etc. i odchodzenie od dotacji.

#FunduszeUE #UEdlaLubuskiego #UE #PomocUE #FunduszeUnijne