Przejdź do komentarzy

Unijne pieniądze na nowoczesną edukację

obrazek

12 mln na przebudowę! 2,5 mln zł na doposażenie pracowni! O takiej bazie dydaktycznej wiele szkół może tylko marzyć. Powiat Nowosolski zakończył przebudowę nowoczesnego centrum kształcenia dla blisko 1 000 uczniów, 130 nauczycieli i pracowników CKZiU Elektryk.

 12 mln zł kosztowała przebudowa dawnych warsztatów zawodowych przy ul. Piłsudskiego w Nowej Soli. Dziś w tym miejscu znajduje się nowoczesne, doskonale wyposażone Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Nowej Soli – najnowocześniejsza szkoła województwa lubskiego!

Starostwu udało się pozyskać pieniądze z wielu źródeł finansowania – Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz INTEREGu. Dzięki ponad 20 mln zł udało się zlokalizować największą szkołę w powiecie nowosolskim w jednym miejscu. Obok hali sportowej, wykonano remont, modernizację, nadbudowę i doposażenie budynków szkoły przy ul. Kościuszki i Piłsudskiego.

PRACOWNIE XXI WIEKU

Jednym z najważniejszych elementów inwestycji Powiatu Nowosolskiego było stworzenie i doposażenie nowoczesnych pracowni do nauki zawodu:

  • - pracownia energetyczna – dedykowana uczniom klasy patronackiej Enea
  • - kompleks pracowni CNC
  • - pracownie informatyczne
  • - pracownia budowlana
  • - pracownia fotograficzno-reklamowa 
  • - pracownia procesów produkcyjnych
  • - pracownia miernictwa i materiałoznawstwa
  • - ogródek energii odnawialnej

 

DWA ETAPY JUŻ ZA NAMI

Stworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej realizowane CKZiU Elektryk realizowane jest w kilku etapach:

ETAP I przebudowa dawna szkoła przy ul. Kościuszki – ok. 5 mln zł;

ETAP II modernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 65 i doposażenie nowoczesnych pracowni kształcenia zawodowego i technicznego – ok. 14,5 mln zł;

ETAP III zagospodarowanie terenu przy kompleksie budynków CKZiU - w tym budowa bazy sportowej oraz wewnętrznego łącznika (szacowany koszt planowanych inwestycji to ok. 4 mln zł).

INWESTYCJA Z ZYSKIEM

Co zyskują uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjni oraz pracodawcy?

- skumulowanie kształcenia zawodowego w jednym miejscu
- wyeliminowanie uciążliwego i niebezpiecznego przemieszczania się uczniów pomiędzy budynkami przy ul. Kościuszki, Piłsudskiego i Witosa
- zapewnienie odpowiednich standardów kształcenia dla uczniów oraz warunków pracy dla nauczycieli i pracowników administracyjnych
- zagospodarowanie niewykorzystanych terenów i bazy dydaktycznej
- dostosowanie szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych
- lepsze przygotowanie zawodowe uczniów zgodnie z oczekiwaniami pracodawców

(na podstawie materiałów Powiatu Nowosolskiego)

#FunduszeUE #UEdlaLubuskiego #UE #PomocUE #FunduszeUnijne