Przejdź do komentarzy

Unijne miliony na projekty edukacyjne

Ponad 4 mln zł trafi do beneficjentów, którzy dzięki pieniądzom zrealizują projekty edukacyjne np. utworzą nowe miejsca przedszkolne. Zarząd województwa zatwierdził rozstrzygnięcia kolejnych unijnych konkursów.  - To najlepszy z możliwych sposobów spożytkowania środków z UE. Dzięki nim pomoc otrzymają młodzi rodzice, którzy wrócą do swoich zawodowych zajęć - mówi wicemarszałek Łukasz Porycki, odpowiadający w zarządzie województwa za sprawy społeczne.

Rozstrzygnięty konkurs dotyczył Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, a dokładnie działań związanych poprawą dostępności i jakości edukacji przedszkolnej (Poddziałanie 8.1.1). W sumie wsparcie otrzyma 9 wnioskodawców z całego województwa lubuskiego. Pieniądze trafią do m.in.: Zielonej Góry, Gorzowa Wlkp., Wschowy i Świebodzina. Kwota dofinansowania wyniesie ponad 4 mln zł.

Celem głównym projektów jest utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Chodzi także o dostosowanie placówek do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, czy też rozszerzenie oferty ośrodków wychowywania  przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci. W założeniu OWP mają mieć również wydłużone godziny pracy. Pieniądze pomogą również w doskonaleniu umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

W ramach projektów utworzonych zostanie 185 miejsc wychowania przedszkolnego, 78 nauczycieli uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje, a 581 dzieci zostanie objętych dodatkowymi zajęciami wyrównującymi szanse edukacyjne. Listę zaakceptowanych projektów można znaleźć TUTAJ.