Przejdź do komentarzy

Unijne fundusze na rewitalizację w Sulęcinie

Dzisiaj 13.07. w Sulęcinie odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu pt. „Rewitalizacja zmarginalizowanej przestrzeni w centrum Sulęcina wraz z nadaniem jej nowych funkcji”. Z ramienia Zarządu Województwa umowę podpisywał Marcin Jabłoński – Członek Zarządu Województwa.

Cała inwestycja kosztować ma nieco ponad 10 milionów złotych, natomiast wartość dofinasowania unijnego wynosi 8,6 miliona złotych pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. – Jestem przekonany, że wielu mieszkańców Sulęcina doceni efekty realizacji tego projektu i będzie miało radość korzystając na co dzień z odmienionych okolic centrum miasta. – mówił podczas podpisania umowy Marcin Jabłoński.

Projekt jest kompleksowym przedsięwzięciem rewitalizacji, w ramach której zostanie zagospodarowana przestrzeń między blokami mieszkalnymi, gdzie powstanie miejsce spotkań i integracji. Dodatkowo rewitalizacji zostanie poddana część parku miejskiego oraz budynek Sulęcińskiego Ośrodka Kultury, który zwiększy w ten sposób dostępność do usług kulturalnych.

Głównym celem projektu jest ograniczenie skali występowania negatywnych zjawisk kryzysowych na obszarze zdegradowanym w Sulęcinie oraz wzmocnienie jego wewnętrznego potencjału poprzez nadanie obszarowi objętemu projektem nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych.