Przejdź do komentarzy

Unia Europejska - wspólnota na dobre i złe

16 lat temu Polska stała się członkiem Unii Europejskiej - wielkiej wspólnoty opartej na solidarności, która jednoczy narody. – Ta solidarność i wsparcie jeszcze nigdy, w historii tej wspólnoty nie miały takiego znaczenia jak dziś, kiedy świat walczy z koronawirusem i jego skutkami. Dziś musimy być razem, bo tylko tak pokonamy tego niewidzialnego wroga – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. Środki europejskie pozwoliły Polsce i Lubuskiemu na rozwój, dziś pomagają skutecznie walczyć z pandemią.  

Razem walczymy w koronawirusem

Dzięki decyzjom Komisji Europejskiej, polskie regiony zmagające się z epidemią mogły skorzystać ze środków budżetu wspólnoty i środki ze swoich Regionalnych Programów Operacyjnych przekierować na walkę niewidzialnym wrogiem. Z tej szansy skorzystało także Lubuskie. Samorząd województwa przekierował już ponad 70 mln zł na zakup niezbędnego sprzętu, wyposażenie szpitali, a także na wsparcie potrzebujących i przedsiębiorców. To jednak nie wszystko. Przygotowywane są bowiem kolejne projekty, dzięki który pomożemy przetrwać lubuskiemu biznesowi. Pieniądze unijne pomagają walczyć z zarazą.

Unia Europejska zmienia Lubuskie

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 na mocy Traktatu Akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach, stanowiącego prawną podstawę przystąpienia (akcesji) Polski do Unii Europejskiej. Faktyczny proces integracji Polski rozpoczął się w Atenach 8 kwietnia 1994 roku z chwilą złożenia przez Polskę wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej i potwierdzenia go przez wszystkie państwa członkowskie podczas konferencji w Essen 9–10 grudnia 1994 roku. – Przez te 16 lat Miasta i gminy zmieniły się nie do poznania. To setki kilometrów nowych i wyremontowanych dróg, to nowe przedszkola, kanalizacja, nowe chodniki, domy kultury, place zabaw. To wszystko sprawia, że naszym mieszkańcom po prostu żyje się lepiej. Swoje oblicze zmieniły także lubuskie szkoły. W ramach unijnego wsparcia wykonano szereg termomodernizacji i modernizacji. Wyposażono je w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Dzięki temu młodzi Lubuszanie mogą uczyć się w standardach europejskich. Zyskali także nauczyciele, którzy dzięki unijnemu wsparciu mogą podnosić swoje kwalifikacje. Te środki dały także wyraźny impuls do rozkwitu przedsiębiorczości. Wzrosła liczba firmy, a te istniejące rosną w siłę. Dzięki temu nasze wskaźniki gospodarcze szybują, a mieszkańcom żyje się lepiej - podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak.