Dokument

Umowa partnerstwa

pdf 3.26 MB
Umowa Partnerstwa jest dokumentem określającym kierunki interwencji w latach 2014-2020 trzech polityk unijnych w Polsce – Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Umowa partnerstwa została przyjęta przez Komisję Europejską 23 maja 2014 r.