Przejdź do komentarzy

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/20

Szanowni Państwo,

W związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Lubuskiego 3.11.2020 r. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia ogłoszenia i regulaminu dla konkursu Nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/20, prezentujemy aktualne wersje ogłoszenia i regulaminu konkursu.

Zmiana warunków konkursu dotyczyła zwiększenia alokacji wcześniej rozstrzygniętego naboru w celu dofinansowania większej liczby projektów, a także idącego za nią podwyższenia wartości docelowych dla 2 wskaźników.

Ogłoszenie aktualne

Regulamin aktualny