Przejdź do komentarzy

Uchwała w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/16

Szanowni Państwo,

W związku z przyjęciem przez ZWL w dniu 28.03.2017 r. uchwały w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/16,

W wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia procedury odwoławczej, wniosek o dofinansowanie projektu nr RPLB.07.03.00-08-0021/16, tytuł projektu: Aktywni niepełnosprawni - kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej 24 niepełnosprawnych biernych zawodowo mieszkańców województwa lubuskiego, złożonego przez Kontraktor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, został umieszczony na pozycji nr 3 listy projektów wybranych do dofinansowania.

Zaktualizowana lista