Przejdź do komentarzy

Uchwała – decyzja o dofinansowaniu dwóch projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K02/17

W dniu 19 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął – w formie Uchwały – decyzję o dofinansowaniu dwóch projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K02/17 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp., w ramach kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 13 – Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach Konkursu dla Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp., wynosi 5 600 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 560 000,00 PLN).

Wartość dofinansowania projektów wynosi 5 319 977,62 PLN, natomiast całkowita wartość projektów wynosi 6 288 620,82 PLN.

W załączeniu prezentujemy listę z projektem wybranym do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.03.02.02-IZ.00-08-K02/17.

Lista