Przejdź do komentarzy

Trwają uzgodnienia programowe z Komisją Europejską

Dzisiaj 8.07. odbyły się kolejne rozmowy uzgodnieniowe przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego z Komisja Europejską. Służą one przygotowaniu do przyszłych negocjacji programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Dzisiejsze uzgodnienia dotyczyły wymiaru terytorialnego oraz wsparcia programu w obszarze transportu.

Kolejne już spotkania on-line z Komisją Europejską dotyczące kształtu przyszłego wsparcia funduszy europejskich w naszym regionie dotyczyło wymiaru terytorialnego programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Ma on na celu wspieranie rozwoju terytoriów określonych nie tylko administracyjnie, ale powiązanych ze sobą funkcjonalnie w wymiarze społeczno-gospodarczo-przestrzennym. Mówiono między innymi o komplementarności między różnymi narzędziami terytorialnymi wspieranymi w ramach celów szczegółowych programu.

Drugą część dzisiejszych uzgodnień poświęcono kwestiom transportu publicznego. Poruszano tematykę transportu ekologicznego i niskoemisyjnego, realizacji strategii zrównoważonej mobilności miejskiej, rozbudowy infrastruktury systemów transportu publicznego, dostosowania infrastruktury jak i taboru dla osób niepełnosprawnych, poprawy jakości funkcjonowania i dostępności transportu publicznego na terenach podmiejskich, budowy infrastruktury ładowania i tankowania pojazdów zeroemisyjnych. Tematem uzgodnień programowych były też inwestycje kolejowe, lotnicze, drogowe oraz kwestia bezpieczeństwa w całym obszarze transportu.