Przejdź do komentarzy

Trwają konsultacje Funduszy Europejskich Województwa Lubuskiego

obrazek
 
Dziś w Gorzowie Wlkp., wczoraj w Zielonej Górze odbyły się konsultacje dotyczące zasad ubiegania się o euro z Funduszy Europejskich Województwa Lubuskiego. Na wstępie obu członek zarządu Marcin Jabłoński przepraszał za opóźnienia w harmonogramie spotkań. Winien oczywiście COVID 19...
 
Członek zarządu Marcin Jabłoński i wicemarszałek Łukasz Porycki przedstawili w piątek informacje dotyczące nowego okresu programowania nowych szans pozyskania unijnego dofinansowania przez lubuskich przedsiębiorców. Przede wszystkim zmieniła się nazwa, bowiem Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego to nic innego niż dawny Regionalny Program Operacyjny. Brukseli zależy na tym, aby podkreślić, skąd pieniądze te płyną do regionów. Unia określiła pięć nowych celów tego programu, do których przypisane są konkretne kwoty i opierając się na nich, będą prowadzone konkretne postępowania i nabory.
 
- Konsultacje rozpoczynamy od przedsiębiorców - stwierdził Marcin Jabłoński. - Spotkania mają charakter roboczy, zatem darujmy sobie wszelkie komunikaty. Podzielimy je na poszczególne grupy odbiorców, ale będą również konsultacje otwarte, w których udział będą mogli wziąć wszyscy obywatele.
 
obrazek
 
Zgodnie z przyjętymi zasadami samorząd województwa, we współpracy z partnerami, rozpoczyna właśnie szeroki program konsultacji z władzami regionalnym, lokalnymi i miejskimi oraz innymi instytucjami publicznymi, partnerami gospodarczymi i społecznymi, a także właściwymi podmiotami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie. Do udziału zaproszone są osoby i organizacje działający na rzecz środowiska, organizacje pozarządowe, oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób z niepełnosprawnościami, równouprawnienia płci i niedyskryminacji oraz organizacjami badawczymi i naukowymi. Współpraca ta będzie miała charakter debaty publicznej i konsultacji społecznych zapisów projektu programu regionalnego.
 
Harmonogram konsultacji ma zapewnić możliwość udziału w dyspucie jak najszerszemu gronu zainteresowanych. I tak na 18 października zaplanowano spotkanie w Zielonej Górze (parlamentarzyści oraz radni - godz. 11.00, Sala Kolumnowa Sejmiku Województwa). 20 października ponownie w Winnym Grodzie (wszyscy chętni, godz. 10.00, Sala Kolumnowa Sejmiku Województwa), 21 października Gorzowie Gorzów Wlkp. (wszyscy chętni, godz. 10.00, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna) oraz 27 października w Świebodzinie (wszyscy chętni, godz. 10.00, Świebodziński Dom Kultury). Co ważne... W ramach prowadzonych konsultacji społecznych, aby usprawnić cały proces, rozpatrywane będą wyłącznie te uwagi, wnioski i opinie, które zostaną zgłoszone na formularzu...