Przejdź do komentarzy

Termomodernizacja szkół w gminach Szczaniec i Świebodzin – z unijnym wsparciem!

obrazek
 
- Gratuluję! Przygotowaliście dobre projekty – powiedział członek zarządu województwa lubuskiego Marcin Jabłoński podczas podpisania umów na termomodernizację szkół w Szczańcu i Gościkowie.
 

W poniedziałek, 5 grudnia 2022 r. w Centrum Kultury w Szczańcu uroczyście podpisano umowy na realizacje dwóch projektów w ramach RPO-L2022:

 • w Gminie Szczaniec – na termomodernizację Szkoły Podstawowej im. Emilii Szczanieckiej w Szczańcu
 • w Gminie Świebodzin - na termomodernizację Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gościkowie

W uroczystości wzięli udział: Marcin Jabłoński – członek Zarządu Województwa Lubuskiego, Krzysztof Neryng – wójt Gminy Szczaniec, Elżbieta Baranowska – skarbnik Gminy Szczaniec, Tomasz Sielicki – burmistrz Świebodzina, Izabela Zabłocka – skarbnik Gminy Świebodzin, Marek Kamiński – dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

- Gratuluję! Skutecznie zabiegaliście o unijne wsparcie. Przygotowaliście dobre projekty, które znalazły zrozumienie u naszych ekspertów – pogratulował przedstawicielom władz obu gmin Marcin Jabłoński i przypomniał, że to kolejne ich spotkanie, bo przecież niedawno widzieli się przy okazji projektu na realizację ścieżki rowerowej. – To pokazuje, że dobra współpraca przynosi efekty.

Ochrona klimatu – ważne zadanie

Członek zarządu województwa podkreślił, że dbałość o ochronę środowiska zawsze znajduje zrozumienie w Urzędzie Marszałkowskim. Marcin Jabłoński wyjaśnił, że w ostatnim czasie urząd otrzymał z Unii Europejskiej dodatkowe pieniądze na likwidowanie deficytów powstałych na skutek pandemii koronawirusa. Chodzi o wszystko, co ma związek ze zdrowiem mieszkańców. - Kiedy mieliśmy podjąć decyzję, jak te pieniądze rozdysponować, to część przeznaczyliśmy na ochronę zdrowia, a pozostałe – niemałe – kwoty na projekty związane z ochroną środowiska, klimatu, niekorzystnymi zmianami w otoczeniu – powiedział Marcin Jabłoński i dodał: - Cieszymy się, że państwo rozumiecie te potrzeby i możecie teraz otrzymać wsparcie na realizację swoich projektów.

Członek zarządu województwa lubuskiego zwrócił też uwagę, że unijne wsparcie - prawie 2,4 mln zł na termomodernizację szkoły w Szczańcu i prawie milion złotych na szkołę wiejską w Gościkowie w gminie Świebodzin – pozwoli na przeprowadzenie kompleksowych prac termomodernizacyjnych, czyli wymianę źródeł ciepła, ocieplenie budynków, zmianę technologii, która umożliwi efektywne wykorzystanie energii.  – W czasach drożyzny, kiedy inflacja mocno nam doskwiera, te z pewnością podwójne korzyści pozwolą państwu optymalnie wykorzystać środki przeznaczone na obiekty oświatowe.

obrazek

Opisy projektów w gminach Szczaniec i Świebodzin

Beneficjent: Gmina Szczaniec

Tytuł projektu: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Emilii Szczanieckiej w Szczańcu

 • wartość całkowita: 2 764 098,52 PLN
 • dofinansowanie: 2 349 483,73 PLN (85%)

Okres realizacji: 2022-2023

Przedmiotem projektu jest głęboka termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Szczaniec, tj.: budynku Szkoły Podstawowej im. Emilii Szczanieckiej w Szczańcu,  ul. Szkolna 2, 66-225 Szczaniec

Projekt obejmuje następujące działania: wymiana stolarki okiennej, modernizację instalacji CO i CWU, w tym montaż termostatów, wymianę źródła ciepła na kaskadę pomp ciepła, wykonanie instalacji C.W.U.; wymianę oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LEDowe., urządzenia i elektronika systemu zarządzania energią do automatycznego sterowania światłem (TIK).

Grupy docelowe:

 • mieszkańcy Gminy Szczaniec,
 • użytkownicy budynku Szkoły Podstawowej w Szczańcu,
 • władze Gminy Szczaniec,
 • instytucje systemu ochrony środowiska.

Główny cel: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze budynków użyteczności publicznej na obszarze Gm. Szczaniec poprzez optymalizację gospodarki energetycznej w budynku SP w Szczańcu.

Beneficjent: Gmina Świebodzin

Tytuł projektu: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Gościkowie

Okres realizacji projektu: 21.04.2022 – 30.09.2023

 • wartość całkowita: 1 200 294,81 PLN
 • wydatki kwalifikowalne: 1 065 234,32 PLN
 • dofinansowanie: 905 449,16 PLN (85%)

Opis projektu:

Główny cel: poprawa efektywności energetycznej w sektorze budynków użyteczności publicznej na obszarze Gminy Świebodzin poprzez optymalizację gospodarki energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Gościkowie.

Projekt obejmuje następujące działania: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, docieplenie ścian w gruncie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja systemu c.o., w tym wymiana źródła ciepła – na kaskadę kocioł gazowy i dwie pompy ciepła w wersji Split powietrze woda, wymiana oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie LED, urządzenia i elektronika systemu zarządzania energią (TIK).

Grupy docelowe:

 • mieszkańcy Gm. Świebodzin,
 • użytkownicy budynku SP w Gościkowie,
 • władze Gminy Świebodzin,
 • instytucje systemu ochrony środowiska.

Do celów szczegółowych, ściśle powiązanych z celem głównym należą:

 • Zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną, poprzez działania z zakresu głębokiej termomodernizacji w budynku Szkoły Podstawowej w Gościkowie.
 • Redukcja emisji CO2, dzięki poprawie uwarunkowań energetycznych i osiągnięcie co najmniej wskaźników referencyjnych w zakresie izolacyjności cieplnej przegród budynku Szkoły Podstawowej w Gościkowie.
 • Optymalizacja zużycia energii elektrycznej poprzez wdrożenie energooszczędnego oświetlenia wewnętrznego w budynku Szkoły Podstawowej w Gościkowie, dzięki czemu zmniejszy się zapotrzebowania na energię elektryczną.
 • Zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w zakresie gospodarki energetycznej, poprzez montaż pomp ciepła do CO w budynku Szkoły Podstawowej w Gościkowie.

#FunduszeUE #UEdlaLubuskiego #UE #ReactU