Przejdź do komentarzy

Ta droga scala Lubuskie! Droga z Tylewic do Przyczyny Górnej już otwarta

Mieszkańcy powiatu wschowskiego mogą jeździć odnowionym, bezpiecznym odcinkiem  drogi nr 278 na odcinku Przyczyna Górna-Tylewice. Podczas czwartkowej uroczystości (14 września 2023 r.) Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński podkreślał, że to wydarzenie jest klamrą zamykającą wspólne wysiłki, które trwały wiele lat: – Cieszymy się, że dziś spotykamy się w Tylewicach. Spotkaliśmy się w tym samym miejscu 4 lata temu i zapowiadaliśmy, że zrobimy wszystko  i podejmiemy niezbędne wysiłki, aby doprowadzić do realizacji tej długo wyczekiwanej przez mieszkańców gminy Wschowa inwestycji.

Droga powstała dzięki samorządowej współpracy

– Nie było to łatwe zadanie ze względu na koszty i lokalne uwarunkowania, infrastrukturę konieczną do przebudowania. Problemy i przeszkody nas nie zrażają, wykorzystaliśmy wszystkie możliwe szanse. Podjęliśmy wysiłek, opracowana została dokumentacja, otrzymaliśmy wsparcie lokalnych władz, które pomogły nam rozwiązać problemy. Napisaliśmy przy udanej współpracy dobry wniosek o fundusze unijne i wykorzystaliśmy to, co w naszych rękach. Napisaliśmy projekt do RPO i udało nam się zbudować montaż finansowy dla tego poważnego przedsięwzięcia, którego wartość ostateczna wyniosła prawie 25 mln złotych, z tego blisko 19 mln zł to fundusze unijne z RPO. Pozostała część to wkład własny województwa, ale także zaangażowanie finansowe gminy Wschowa, która wzięła na swoje barki wybudowanie i sfinansowanie oświetlenia tej całej drogi – powiedział członek Zarządu Województwa Lubuskiego.

– Ta klamra to też dowód, że składane przez nas deklaracje i obietnice to nie są puste słowa – dodał M. Jabłoński. – Nawet jak pojawiają się problemy, próbujemy je pokonywać. Jeśli mamy możliwości w naszych rękach, którymi możemy oddziaływać na nasze życie, otoczenie, nasze małe ojczyzny i możemy je zmieniać, robimy to. Tylewice wyglądają zupełnie jak inne miejsce na naszej planecie niż 4 lata temu. To miejsce zmieniło się nie do poznania. Zarządowi Dróg Wojewódzkich dziękuję, że sprawnie przeprowadził tę inwestycję.  Dziękuję wszystkim tym, którzy dopytywali i wspierali inwestycję. Dziękuję posłowi Waldemarowi Sługockiemu, radnej Sejmiku Województwa (Małgorzata Paluch-Słowińska niejednokrotnie pytała o przebieg inwestycji, z troską odnosząc się do wszystkiego) oraz radnym lokalnym.

–  Dziękuje, że państwo pomagaliście nam w realizacji tego przedsięwzięcia. To układ komunikacyjny i miejscowość, którą można pokazywać z dumą w całym kraju, gdzie została zbudowana droga, ciągi komunikacyjne, chodniki, ścieżki rowerowe . Niech to służy mieszkańcom, bądźcie bezpieczni, korzystajcie z tego, co udało nam się wspólnie osiągnąć . Gratuluję i życzę pomyślności. Liczę, że jeszcze wiele projektów razem zrealizujemy – zakończył wystąpienie Marcin Jabłoński.

Projekt z myślą o mieszkańcach

Poseł Waldemar Sługocki odniósł się do rozmów, które miały miejsce 4 lata temu, ale także tych nieco wcześniejszych: – Pamiętam nasze spotkanie w domu kultury, kiedy konstytuowało się województwo lubuskie. Pamiętam, jak mieszkańcy gminy Wschowa i radni w sposób autonomiczny podejmowali decyzję o tym, żeby Wschowa należała do województwa lubuskiego, żeby wpisała się w nowopowstający twór. Już wtedy mówiłem, że leżąca na południowych rubieżach Wschowa niesie za sobą wielki potencjał historyczny i ludzki. Warto jest doceniać Wschowę pod kątem tych czynów, które wówczas miały miejsce. Spotkaliśmy się z mieszkańcami, rozmawiając jak ta droga utrudnia im codzienne funkcjonowanie. Pani sołtys mówiła z niepokojem, jak to jest niebezpieczna droga dla dzieci i młodzieży, osób starszych, matek z wózkami. Dziś mamy radosny moment.

- Pamiętam obawy dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich Pawła Tondera, który mówił o ograniczeniach związanych z podłożem, które tutaj występuje - dodał poseł W. Sługocki. - Jak widzimy, efektem tej inwestycji jest również to, że udało się zadbać o bezpieczeństwo. Mamy piękny chodnik i ścieżkę rowerową. To wszystko możliwe jest dzięki naszej obecności w UE. Środki unijne zmieniają naszą rzeczywistość w wymiarze ogólnokrajowym, dzięki nim modernizujemy i budujemy autostrady, a w wymiarze wojewódzkim – drogi takie jak ta, którą dziś otwieramy. To fantastyczne, że możemy z tych dobrodziejstw korzystać.

– Mam nadzieję, że wszyscy państwo będą z tej drogi korzystać i ułatwi ona codzienne funkcjonowanie. Wierzę, że to nie jedyna inwestycja na tym obszarze z zakresu infrastruktury – zwrócił się poseł do mieszkańców.

– Te wszystkie inwestycje mają służyć mieszkańcom – podkreślił parlamentarzysta. – To ważny szlak komunikacyjny łączący północ i południe województwa. Dziękuje za te konstruktywne rozmowy i liczę, że będzie to kontynuowane. Współdziałając będziemy mogli osiągać kolejne cele. Tego nam wszystkim życzę – mówił W. Sługocki.

Konrad Antkowiak, burmistrz miasta i gminy Wschowa również przypomniał spotkanie sprzed 4 lat, podczas którego mieszkańcy wyrażali swoje obawy, że tej drogi nie będzie. – Mamy to! Po 30 latach mamy nowoczesną drogę. Dziękuję posłowi Waldemarowi Sługockiemu za determinację, Zarządowi Województwa Lubuskiego za to, że sfinansował budowę tej drogi, radnej województwa za wsparcie, dyrektorowi Pawłowi Tonderowi, pani sołtys, bo ona najbardziej odczuła uciążliwości związane z  budową. Ta droga jest jedną z najważniejszych dróg wojewódzkich, która przebiega przez gminę Wschowa. Ten tranzyt będzie się odbywał w sposób łatwiejszy i bezpieczniejszy dla mieszkańców. Mamy nowoczesną, bezpieczną drogę, z której wszyscy będziemy korzystać – powiedział burmistrz.

Ta inwestycja scala nasz region

Droga z Przyczyny Górnej do Tylewic łączy powiat wschowski z południowo-wschodnią częścią województwa lubuskiego, scala również całe województwo lubuskie z powiatem wschowskim. – Jest to najkrótsza droga do Zielonej Góry, samorządowej stolicy województwa lubuskiego, oczywiście przez nowo wybudowany most na Odrze w Milsku – zwróciła uwagę Małgorzata Paluch-Słowińska, radna Sejmiku Województwa Lubuskiego. – To wielomilionowa inwestycja i wielki wysiłek Samorządu Województwa Lubuskiego. Droga ta podniesie komfort życia mieszkańców oraz bezpieczeństwo. Jest również elementem pewnej całości, ponieważ wzdłuż niej za kilka lat powstanie drugi etap obwodnicy Sławy. Tak to jest w życiu, że buduje się drogi i remontuje się drogi. Samorząd Województwa Lubuskiego podejmuje obydwa te działania. Tutaj mamy przykład remontowanej i zmodernizowanej drogi. Z tego miejsca dziękuję panu marszałkowi, panu posłowi i panu burmistrzowi za trud i organizację włożoną w budowę tej drogi oraz pani sołtys, która niejednej nocy nie przespała z tytułu remontu tej drogi, ponieważ bardzo jej zależało, żeby wszystko skończyło się szczęśliwie – dodała radna.

Podziękowania za trud pracy, nadzór i cierpliwość

– Chciałem podziękować swoim przełożonym za wsparcie udzielone mi przy realizacji tej inwestycji oraz wykonawcy za sprawne wykonanie zadania – mówił Paweł Tonder, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich. – Wszystko zaczęło się cztery lata temu już tak fizycznie, bo w grudniu 2019 r. podpisaliśmy umowę z wykonawcą w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawcy powierzono zarówno projektowanie i wykonanie tej inwestycji, co doprowadził skutecznie do końca. Przede wszystkim chciałem podziękować mieszkańcom za cierpliwość, bo wiem, że to były dwa lata dużych utrudnień, z którymi się państwo borykaliście. Znieśliście to i dzięki temu praca mogła postępować w miarę szybko i poprawnie. Otrzymujecie państwo bezpieczną infrastrukturę, którą mogą poruszać się wszystkie dopuszczone do ruchu pojazdy. To jest inwestycja dla państwa, to wy będziecie z niej korzystać, więc wszystkiego dobrego – powiedział dyrektor ZDW.

W imieniu rady miasta i gminy Wschowa podziękowania za nadzór nad inwestycją i jej realizację złożył radny mecenas Krzysztof Kola: – Chciałem podziękować Zarządowi Województwa Lubuskiego za podjęcie decyzji o realizacji przebudowy tej drogi, za dopilnowanie, żeby ta decyzja została wykonana w całości. Dzisiaj możemy tą drogą już jeździć. Chciałem również podziękować panu burmistrzowi za zaangażowanie w realizację tego projektu, bezpośrednie nadzorowanie. Przede wszystkim chciałem podziękować posłowi Waldemarowi Sługockiemu, który wielokrotnie tu przyjeżdżał, interesował go harmonogram prac. Chcę też bardzo podziękować mieszkańcom Tylewic i Przyczyny Górnej, że znosili uciążliwości, które były konieczne do zniesienia przy realizacji tej inwestycji. Myślę, że to się opłacało – mamy teraz wspaniałą, bezpieczną drogę i komfortowy przejazd - podkreślił mec. K. Kola. 

Nowa droga w Tylewicach to rezultat długich dyskusji

Maria Frąckowiak, sołtyska Tylewic wspomniała, jak wyglądała dyskusja nad koniecznością budowy drogi. Zaczęła się od spotkania z udziałem rady sołeckiej, przedstawicielami urzędu marszałkowskiego oraz parlamentarzystami. – Rozmawiano o drogach wojewódzkich. Podjęliśmy m.in. temat drogi wojewódzkiej nr 278. Długo żeśmy rozmawiali. Na pewno był pan poseł Waldemar Sługocki, pan dyrektor Sławomir Kotylak też był i przyznał się, że z okolic Wschowy miał dziewczynę. Wtedy powiedział: „Pani sołtys, ja i moi koledzy zrobimy wszystko, żebyście tę drogę mieli”. Doszło do kolejnego spotkania, pod salą wiejską. Powiedziałam, że to kolejne światełko w tunelu. Pan Marek Kraśny powiedział wtedy: „Co ty opowiadasz? Tam płonie ogień!”. Ja mówię: „Tak, tylko ja go nie widzę”. Proszę państwa, ten ogień zapłonął. Płonął przez niecałe dwa lata. Ale popatrzcie: mamy piękną drogę, to najpiękniejsza droga w okolicy, w ogóle w województwie lubuskim nie ma takiej drogi – przyznała M. Frąckowiak.

– Bardzo dziękuję panom, którzy zaangażowali się w przebudowę tej drogi. Mamy chodnik, mamy ścieżkę pieszo-jezdną. Wiemy, ile tu było zachodu. Naprawdę bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za cierpliwość i za zaangażowanie. Czego możemy sobie jeszcze życzyć? Pewnie jest jeszcze wiele do życzenia, ale w miarę możliwości może kiedyś to nastąpi, bo jak to się mówi, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Tak samo i nam ten apetyt zaczyna wzrastać. Będziemy pewnie jeszcze chcieli niejednego i myślę, że przy wspólnej walce do tego dojdziemy – dodała sołtyska Tylewic.

- Jestem mieszkanką Przyczyny Górnej i wygodnie na rowerze nową ścieżką tutaj przyjechałam – Jolanta Skorupska nie kryła radości z wyremontowanej drogi i dziękowała wszystkim, którzy z tą przemianą mieli coś wspólnego. – Ze starą drogą nie ma porównania. Kiedyś jak stały kałuże, nie dało się jechać. A teraz i asfalt, i chodniki…

Jezdnia szersza i bezpieczniejsza. Jest też ścieżka pieszo-rowerowa

Inwestycja zrealizowana została w ramach RPO-Lubuskie 2020. Całkowita wartość projektu wyniosła 25 502 647,05 zł.

Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał dofinansowanie na jego realizację w kwocie 18 812 291,05 zł, w tym EFRR 17 680 395,10 zł, budżet państwa - ponad 1 131 895,95 zł.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie. Inwestycja realizowana była w formule zaprojektuj i wybuduj, obejmowała rozbudowę drogi woj. nr 278 na odc. Stare Strącze – Wschowa w m. Tylewice i m. Przyczyna Górna (tylko fragment miejscowości, główne zadanie obejmowało m. Tylewice) w km 86+200 – 89+685 o dł. ok.3,48 km. Wykonano m.in.:

  • drogę woj. klasy G o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu 115 kN,
  • przebudowę i poszerzenie nawierzchni jezdni,
  • budowę i przebudowę chodnika,
  • budowę ścieżki pieszo-rowerowej,
  • budowę zatok autobusowych,
  • budowę i przebudowę odwodnienia drogowego,
  • przebudowę zjazdów,
  • budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • przebudowę oświetlenia ulicznego,
  • przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu oraz wykonanie uzupełniających robót budowlanych.

#FunduszeUE #UEdlaLubuskiego #UE #PomocUE #FunduszeEuropejskie #FunduszeUnijne #UEdlaNAS #EUREGIOPoland #FunduszeEuropejskiedlaWojewództwaLubuskiego