Przejdź do komentarzy

Szpital w Nowej Soli z unijnym wsparciem: kolejne miliony na modernizację

obrazek
 
- To miejsce kojarzy się z rzetelną robotą, wysoką jakością. Warto państwa wspierać – podkreślał członek zarządu województwa lubuskiego Marcin Jabłoński podczas podpisania aneksu na blisko 2,8 mln zł.
 

W poniedziałek, 5 grudnia 2022 r., na dzień przed mikołajkami, członek zarządu województwa lubuskiego Marcin Jabłoński podpisał z dyrekcją Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli aneks do umowy na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – „Modernizacja energetyczna WS SP ZOZ w Nowej Soli dla zadania pn. Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownie gazową”. Lecznica zyskała na inwestycję dodatkowe blisko 2,8 mln zł.

To, co robicie jest wiarygodne. Warto Was wspierać

– Kilka tygodni temu wszyscy wzdychaliśmy z zachwytu, oglądając oddawany do użytku blok operacyjny – przypomniał Marcin Jabłoński, a wskazując na obecnych na sali, stwierdził: - To, że macie państwo przyjaciół, to jedno, ale tak naprawdę przyjaciele są dlatego, że to miejsce kojarzy się z rzetelną robotą, wysoką jakością, ciężką pracą, miłością do tego, do czego zostaliście państwo powołani. I to jest wiarygodnie. Stąd przekonanie, że warto państwa wspierać.

- To jeden z większych projektów termomodernizacji jednostek publicznych – podkreślił członek zarządu województwa. - Z pierwotnej kwoty dofinansowania 11 mln zł urósł do blisko 14 mln zł. Łącznie udało się już szpitalowi pomóc z funduszy unijnych na kwotę blisko 30 mln zł. Być może pojawią się nowe możliwości finansowania w nowej perspektywie 2021-2027.

obrazek

Marcin Jabłoński gratulował dyrekcji lecznicy odwagi przy podejmowaniu inwestycyjnych zadań, ale też podkreślił, że w czasach rosnących cen energii, inflacji, termomodernizacja pozwoli znacząco obniżyć koszty utrzymania szpitala. – Co pozwoli wydatkować więcej środków na podnoszenie jakości leczenia.

M. Jabłoński zwrócił też uwagę na inny ważny aspekt: ochronę klimatu. Wszak dzięki przebudowie kotłowni węglowej na gazową znacznie poprawi się jakość powietrza.

- Fakt, że państwo doceniacie, co tutaj robimy, motywuje nas do tego, żeby silniej się zaangażować w procesy inwestycyjne i nadal pukać do państwa drzwi – deklarowała dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Nowej Soli Bożena Osińska i dodała, że unijne wsparcie przy modernizacji kotłowni w jakimś sensie wesprze też otwarty w listopadzie 2022 r. w szpitalu blok operacyjny. - Obciążenia kredytowe związane z kotłownią bardzo poważnie się zneutralizują i dadzą nam siłę sprawczą, żeby grosz do grosza wrzucać na kredyt związany z blokiem.

- Bardzo się wszyscy jak tu jesteśmy cieszymy, że szpital w Nowej Soli otrzymuje dodatkowe środki finansowe. Cieszymy się i dziękujemy Zarządowi Województwa, że te pieniądze się znalazły, ale to jest także premia dla tych, którzy są gotowi i potrafią sięgać po te pieniądze.  Którzy posiedli umiejętność przygotowywania projektów europejskich, co wcale nie są łatwe. Którzy z dużą determinacją i pasją potrafią zabiegać o przyjaciół – wymieniał poseł RP Waldemar Sługocki.

Dobre duchy krążą nad szpitalem

Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych UMWL Marek Kamiński zwrócił uwagę, że kolejne miliony unijnego wsparcia dla nowosolskiej lecznicy udało się wygospodarować z kończącej się perspektywy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Dyrektor wskazał też grupę „dobrych duchów”, która cały czas krąży nad szpitalem. Prócz Marcina Jabłońskiego i Waldemara Sługockiego – wymienił wojewódzkich radnych Małgorzatę Paluch-Słowińską i Grzegorza Potęgę, radnego powiatu nowosolskiego Mariusza Stokłosę, zastępcę dyrektora Departamentu Programów Regionalnych UMWL Daniela Roguskiego.

- Olbrzymie dziękuję dla zespołu, z którym przyszło mi współpracować i olbrzymie dziękuję dla pani dyrektor za te wszystkie spotkania i za cierpliwość – mówił radny Grzegorz Potęga. - Trzeba w życiu być cierpliwym, aby dojść do celu. Ten cel, który finalizujemy w wigilię mikołajek jest szczególnie wartościowy.

Do gratulacji dla dyrekcji lecznicy dołączył Marcin Stokłosa, który dziękował jako nowosolanin, radny powiatu i członek Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.

Ze strony szpitala w podpisaniu aneksu do umowy towarzyszyli dyrektor Bożenie Osińskiej - zastępca dyrektora ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych Justyna Koszal i główny księgowy Mariusz Szymakowski.

obrazek

Opis projektu

Projekt ma na celu podniesienie efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, co w rezultacie długoterminowym przyczyni się do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną obiektów WS SP ZOZ w Nowej Soli. Celem na poziomie rezultatu jest uzyskanie efektu energetycznego w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania na energię o 70,32% zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej o wartość 21 289 608,00 [kWh/rok], oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 77,99 %.

Inwestycja pozwoli na zabezpieczenie energetyczne obiektów WS SP ZOZ, efektywne wykorzystanie energii cieplnej i elektrycznej, odzysk ciepła ze spalarni odpadów medycznych, obniżenie kosztów ogrzewania obiektów, redukcję szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery.

25 października 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zdecydował o zwiększeniu dofinansowania z 10 997 733,49 zł na 13 781 935,92 zł (wzrost o 2 784 202,43 zł). Zwiększenie nastąpiło na podstawie wniosku Szpitala związanego z aktualizacją audytu energetycznego. I przeniesienia kosztów dotyczących urządzeń wody lodowej w budynku kotłowni z kosztów niekwalifikowanych do kwalifikowanych. Ponadto zrealizowane zostaną dodatkowe roboty w zakresie wykonania instalacji odwróconej osmozy w budynku kotłowni oraz w zakresie stacji redukcyjnej wraz z zewnętrzną instalacją gazową.

Zakres prac:

  • wymiana źródła ciepła z miału węglowego na gaz ziemny,
  • wykonanie instalacji odzysku ciepła z istniejącej spalarni odpadów medycznych poprzez ekonomizer spalin,
  • wykonanie nowej instalacji zasilania i instalacji elektrycznej budynku kotłowni,
  • wykonanie izolacji termicznej rur i urządzeń centralnego ogrzewania wraz ze zbiornikiem LNG,
  • termomodernizacja 4 kondygnacyjnego budynku kotłowni i ocieplenie ścian zewnętrznych,
  • wymiana stolarki drzwiowej i okiennej,
  • ocieplenie stropodachu,
  • ocieplenie stropu nad przejazdem,
  • instalacja sytemu zarządzania energią sterującego i regulującego kotły grzewcze i agregaty wody lodowej.

#FunduszeUE #UEdlaLubuskiego #UE #ReactUE