Przejdź do komentarzy

Szpital dziecięcy nabiera kształtów

obrazekTrwa budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze. Kilka dni temu wykonawca prac firma Mostostal usunęła rusztowania, dzięki czemu możemy już oglądać nowoczesną elewację budynku. To dowód na to, że prace postępują zgodnie z harmonogramem. Termin zakończenia prac budowlanych przewidziano na koniec października tego roku. – Oznacza to, że pierwszych małych pacjentów przyjmiemy już w przyszłym roku – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Tempo prac jest bardzo dynamiczne nie tylko z zewnątrz. W środku wykonywanych jest wiele robót, a termin zakończenia prac budowlanych przewidziano na koniec października tego roku tak, by mali pacjenci mogli być przyjmowani już w przyszłym roku.

Celem utworzenia Centrum Zdrowia Matki i Dziecka jest zapewnienie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem rozumiane jako opieka medyczna nad kobietą ciężarną, opieka okołoporodowa nad matką i noworodkiem oraz opieka pediatryczna nad dziećmi w wieku 0-18 lat.

Lepsza opieka medyczna w regionie

Inwestycja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców i zmniejszenie nierówności w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej. Centrum Zdrowia Matki i Dziecka stworzy również nowe możliwości leczenia, które dotychczas nie były dostępne na naszym terenie. Dodatkowo:
- poprawi się jakość leczenia poprzez dostęp do różnego rodzaju specjalistów
- leczenie dzieci i matek skoncentruje się w jednym budynku
- poprawi się wykorzystanie aparatury medycznej poprzez skumulowanie sprzętu dla dzieci wysokiej klasy w jednym miejscu
- pojawi się możliwość przeniesienia oddziałów leczących dzieci (Pediatrii, Chirurgii i Urologii Dziecięcej) ze starych budynków do jednego budynku, przez co uwolnione zostaną miejsca na potrzeby oddziałów dla dorosłych.

Wyższa jakość leczenia w szpitalu

Powstanie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka przyniesie również inne wymierne korzyści dla szpitala poprzez: 
-  spełnienie przez Oddział Chirurgii Dziecięcej i Urologii oraz przez Oddział Położniczy  i Ginekologiczny obowiązujących norm zgodnych z rozporządzeniem MZ z dnia 26  czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
-  zapewnienie właściwej opieki medycznej dla dzieci i utworzenie oddziału intensywnej terapii pediatrycznej
-  lokalizację wszystkich oddziałów pediatrycznych w jednym miejscu,  która ze względu  na  specyfikę intensywnej terapii dziecięcej stworzy możliwości korzystania z pomocy wielu specjalistów z różnych dziedzin np.: pediatrii, chirurgii dziecięcej, neurologii, nefrologii, hematoonkologii, urologii dziecięcej 
- skupienie specjalistycznych oddziałów pediatrycznych zapewniających kompleksową opiekę nad dzieckiem  w jednym miejscu pozwoli na odseparowanie od oddziałów, gdzie przybywają dorośli i wpłynie na wysoki standard leczenia
- stworzenie nowoczesnej bazy łóżkowej i diagnostyczno – zabiegowej spełniającej najwyższe standardy dla nowoczesnego pediatrycznego szpitala klinicznego
- zwiększenie liczby łóżek dla specjalności pediatrycznych
- podwyższenie komfortu leczenia dzieci oraz pacjentek położniczych
- ułatwienie dostępu do specjalistycznej opieki pediatrycznej oraz zmniejszenie obecnie dużej liczby migracji poza województwo na leczenie specjalistyczne
- poprawę standardów leczenia i dostępności świadczeń zdrowotnych oraz unowocześnienie infrastruktury, co pozwoli na rozszerzenie wykonywanych procedur wielospecjalistycznych    dla dzieci, takich jak hematologia dziecięca, diabetologia dziecięca oraz onkologia dziecięca.        

Budowa Centrum stworzy również nowoczesną bazę naukowo – dydaktyczną dla Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Centrum Zdrowia Matki i Dziecka - kalendarium

  • 28 grudnia 2016 r. - umowa na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego zadania „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej
  • 01 czerwca 2017 r. - ogłoszenie pierwszego przetargu (unieważniony z powodu wpłynięcia dwóch ofert przekraczających znacząco kwotę, jaką dysponował szpital)
  • 29 stycznia 2018 r. - ogłoszenie drugiego przetargu
  • 6 kwietnia 2018 r. - dofinansowanie inwestycji z budżetu województwa kwotą 20.271.575 zł .
  • 13 kwietnia 2018 r. - rozstrzygnięcie przetargu - wybór wykonawcy.
  • 15 maj 2018 r. - podpisanie umowy z wykonawcą tj. firmą Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna.
  • 17 września 2018 r. – uzyskania pozwolenia na budowę
  • 23 września 2018 r. – uroczyste rozpoczęcie budowy i podpisanie Aktu Erekcyjnego
  • do 30 października 2020 r. przewidywana data zakończenia robót budowlanych.
  • 2021 r. – przyjęcie pierwszych pacjentów

Łączna wartość projektu wynosi 112 292 675,00 zł, z czego 112 135 435,00 zł ma charakter kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowanie projektu wynosi 78 196 759,97 zł, dotacja z budżetu Województwa Lubuskiego to blisko 26 mln zł.