Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Dokument

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

pdf 5.29 MB

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W załączeniu przedstawiamy treść zmienionego dokumentu wraz z wykazem zmian w stosunku do poprzedniej wersji.

Wersje archiwalne (3)

Załączniki (1)

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO-Lubuskie 2020 

pdf 12.85 MB

Wersje archiwalne (110)