Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Dokument

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

pdf 3.74 MB

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 września 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W załączeniu przesyłam treść zmienionego dokumentu wraz z wykazem zmian w stosunku do poprzedniej wersji.

Wersje archiwalne (3)

Załączniki (1)

Załączniki do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO-Lubuskie 2020 

pdf 9.93 MB

Wersje archiwalne (88)