Szkolenie z zakresu Działania 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane

Szanowni Państwo,

zapraszamy na szkolenia dotyczące aktualnie ogłoszonych oraz planowanych naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Szkolenia odbędą się w Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim

Działanie 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT

06.03.2017 r. Zielona Góra (agenda)

07.03.2017 r. Gorzów Wielkopolski (agenda)

Celem Poddziałania jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W ramach Działania przewiduje się realizację projektów skierowanych bezpośrednio do osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, które, poprzez udział w zajęciach i warsztatach prowadzonych w ramach centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, nabędą umiejętności radzenia sobie z problemami, pełnienia ról społecznych i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz samodzielnego poruszania się po otwartym rynku pracy.

Ilość miejsc ograniczona!

  • W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - ul. Bolesława Chrobrego 3

06.03.2017 - 06.03.2017

Zespół Szkół Ekonomicznych, pokój 78 – biuro projektów

07.03.2017 - 07.03.2017