Szkolenie z zakresu Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej

Szanowni Państwo,

zapraszamy na szkolenia dotyczące aktualnie ogłoszonych oraz planowanych naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Szkolenia odbędą się w Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Słubicach, Żarach, Wschowie, Strzelcach Krajeńskich.

Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej

28.02.2017 r. Gorzów Wielkopolski (agenda)

01.03.2017 r. Słubice (agenda)

02.03.2017 r. Żary (agenda)

03.03.2017 r. Wschowa (agenda)

16.03.2017 r. Zielona Góra (agenda)

Celem Działania jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Typ I – Programy na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, obejmujące następujące formy wsparcia:

a) kontrakt socjalny lub równoważny,

b) program aktywności lokalnej,

c) program integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami

Ilość miejsc ograniczona!

  • W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.
Zespół Szkół Ekonomicznych, pokój 78 – biuro projektów

28.02.2017 - 28.02.2017

Collegium Polonicum, sala nr 25

01.03.2017 - 01.03.2017

Urząd Miejski w Żarach, sala sesyjna Rady Miasta

02.03.2017 - 02.03.2017

Urząd Miejski we Wschowie, sala sesyjna Rady Miasta

03.03.2017 - 03.03.2017

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - ul. Bolesława Chrobrego 3

16.03.2017 - 16.03.2017