Szkolenie z zakresu Działania 6.6 Adaptacja przedsiębiorstw do zmian, 14.03.2017 - Zielona Góra, 15.03.2017 - Gorzów Wielkopolski

Szanowni Państwo,

zapraszamy na szkolenia dotyczące aktualnie ogłoszonych oraz planowanych naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Szkolenia odbędą się w Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim

Działanie 6.6 Adaptacja przedsiębiorstw do zmian

14.03.2017 r. Zielona Góra (agenda)

15.03.2017 r. Gorzów Wielkopolski (Spotkanie odwołane)

Celem Działania jest upowszechnienie aktywizacji zawodowej osób zwolnionych lub przewidzianych do zwolnienia.

Wsparciem zostaną objęci pracownicy zagrożeni utratą zatrudnienia (lub będący w o kresie wypowiedzenia), jak również osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Interwencja w zakresie szkoleń i kursów uwzględniać będzie indywidualne predyspozycje i dotychczasowe kwalifikacje osób, dla których planowana jest pomoc.

Typ I – Kompleksowe wsparcie zagrożonych utratą zatrudnienia pracowników przedsiębiorstw, pracowników zwolnionych, osób odchodzących z rolnictwa obejmujące:

  1. doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia;

b) poradnictwo psychologiczne,

c) pośrednictw o pracy,

d) szkolenia, kursy, studia podyplomowe,

e) staże i praktyki zawodowe,

f) subsydiowane zatrudnienie,

g) dodatek relokacyjny.

Ilość miejsc ograniczona!

  • W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - ul. Bolesława Chrobrego 3

14.03.2017 - 14.03.2017

Zespół Szkół Ekonomicznych, pokój 78 – biuro projektów

15.03.2017 - 15.03.2017