Szkolenie z planowanych konkursów z Działań: 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonalenie kwalifikacji zawodowych - Zielona Góra

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na szkolenie organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, które dotyczyć będzie planowanych konkursów z Działań: 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonalenie kwalifikacji zawodowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

9:45 - 10:00      Rejestracja uczestników

10:00 - 11:00     Główne założenia do konkursu z Działania 6.4

11:00 - 12:00     Główne założenia do konkursu z Działania 8.3

12:00 - 12:15     Przerwa kawowa

12:15 - 12:45     Kwalifikowalność wydatków

                        Kryteria oraz omówienie błędów prowadzących do odrzucania wniosków

12:45 - 13:15     Pytania uczestników szkolenia

Zielona Góra, ul. Chrobrego 3, sala konferencyjna

15.09.2017 - 15.09.2017