Szkolenie z planowanego konkursu z Działania 3.1.1 Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne - Zielona Góra

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na szkolenie organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, które dotyczyć będą planowanego konkursu z Działania 3.1.1 Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

10.00 - 10:15     Rejestracja uczestników

10:15 – 11:15    Główne założenia do konkursu z Działania 3.1.1

11:15 - 11:30     Przerwa kawowa

11:30 - 12:00     Kwalifikowalność wydatków

                          Nowe kryteria oraz omówienie błędów prowadzących do odrzucania wniosków

12:00 - 12:30     Pytania uczestników szkolenia

Zielona Góra, ul. Chrobrego 3, sala konferencyjna

05.09.2017 - 05.09.2017