Szkolenie z Działania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie przedsiębiorstw sektora MŚP Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT

Zapraszamy na szkolenia!

Ruszają kolejne szkolenia dotyczące aktualnie ogłoszonych oraz planowanych naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, które odbędą się w Zielonej Górze oraz Gorzowie Wielkopolskim.

Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie przedsiębiorstw sektora MŚP Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT 

Planowany termin naboru: 31.05.2017 – 14.06.2017

Działanie zakłada  rozwijanie działalności przedsiębiorstw poprzez wdrażanie nowych modeli biznesowych zwłaszcza umożliwiających międzynarodową współpracę gospodarczą. Cel ten będzie realizowany w szczególności poprzez przedsiębiorstwa zainteresowane obecnością na rynkach zagranicznych (eksporterów oraz inwestorów), koncentrujące swoją działalność na rynkach zagranicznych, nastawione na wzrost eksportu i nowe rynki zbytu. Wsparcie zostanie ukierunkowanie na kompleksowe przedsięwzięcia ułatwiające ekspansję na rynkach zagranicznych przedsiębiorstwom z województwa lubuskiego a także na zwiększenie świadomości konsumentów i producentów zagranicznych na temat polskiej oferty eksportowej.

Zielona Góra, 16 maja 2017 r., ul. Chrobrego 3, sala konferencyjna (035) Działanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT

9:45 - 10:00      Rejestracja uczestników
10:00 - 10:45     Główne założenia do konkursu z Działania 1.4.1 typ II (kwalifikowalność wydatków, kryteria)
10:45 - 11:00     Przerwa kawowa
11:00 -11:45      Główne założenia do konkursu z Działania 1.4.1 typ III (kwalifikowalność wydatków, kryteria)
11:45 - 12:00     Najczęściej popełniane błędy.
Pytania uczestników szkolenia.

Ilość miejsc ograniczona!

W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.

 

Zielona Góra, ul. Chrobrego 3, sala konferencyjna (035)

16.05.2017 - 16.05.2017