Szkolenie z Działania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie przedsiębiorstw sektora MŚP Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT

Zapraszamy na szkolenia!

Ruszają kolejne szkolenia dotyczące aktualnie ogłoszonych oraz planowanych naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, które odbędą się w Zielonej Górze oraz Gorzowie Wielkopolskim.

Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie przedsiębiorstw sektora MŚP Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT 

Planowany termin naboru: 31.05.2017 – 14.06.2017

Działanie zakłada  rozwijanie działalności przedsiębiorstw poprzez wdrażanie nowych modeli biznesowych zwłaszcza umożliwiających międzynarodową współpracę gospodarczą. Cel ten będzie realizowany w szczególności poprzez przedsiębiorstwa zainteresowane obecnością na rynkach zagranicznych (eksporterów oraz inwestorów), koncentrujące swoją działalność na rynkach zagranicznych, nastawione na wzrost eksportu i nowe rynki zbytu. Wsparcie zostanie ukierunkowanie na kompleksowe przedsięwzięcia ułatwiające ekspansję na rynkach zagranicznych przedsiębiorstwom z województwa lubuskiego a także na zwiększenie świadomości konsumentów i producentów zagranicznych na temat polskiej oferty eksportowej.

Gorzów Wlkp., 18 maja 2017 r., Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. 30 stycznia 29, pokój 78 – biuro projektów Działanie 1.4.1             Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT

9:45 - 10:00      Rejestracja uczestników
10:00 - 10:45     Główne założenia do konkursu z Działania 1.4.1 typ II (kwalifikowalność wydatków, kryteria)
10:45 - 11:00     Przerwa kawowa
11:00 -11:45      Główne założenia do konkursu z Działania 1.4.1 typ III (kwalifikowalność wydatków, kryteria)
11:45 - 12:00     Najczęściej popełniane błędy.
Pytania uczestników szkolenia.

Ilość miejsc ograniczona!

W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.

Gorzów Wlkp., 18 maja 2017 r., Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. 30 stycznia 29, pokój 78 – biuro projektów

18.05.2017 - 18.05.2017