Szkolenie pt. Fundusze Europejskie dla JST z województwa lubuskiego na lata 2021-2027, 16.05.2023 r.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dotyczące Funduszy Europejskich dla jednostek samorządu terytorialnego z województwa lubuskiego na lata 2021-2027.

 

O szkoleniu
Podczas szkolenia omówimy m.in. możliwości zdobycia pieniędzy przez jednostki samorządu terytorialnego z województwa lubuskiego z programów:
• Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027;
• Programu Współpracy Interreg Brandenburgia – Polska 2021-2027.

 

Dla kogo
Zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki jednostek samorządu terytorialnego z województwa lubuskiego, a zwłaszcza z północy regionu, czyli subregionu gorzowskiego.

Kiedy i gdzie
• wtorek, 16 maja 2023 r. od 10:00 do 14:00 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 107, sala 216.

 

Jak się zgłosić
• Wypełnij formularz „weź udział”.
• Na zgłoszenia czekamy do 15 maja 2023 r.

 

Ważne!
• Liczba miejsc jest ograniczona – w szkoleniu weźmie udział 30 osób, które zarejestrują się na szkolenie.
• W przypadku większej liczby zgłoszeń, wszystkie zgłoszone osoby poinformujemy mejlowo o zmianie miejsca szkolenia.
• Jeśli masz pytania w sprawie szkolenia, zadzwoń: 95 7390 377, -386, -378, -380.

Zapraszamy!

Organizacja
• Zespół Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim.

Współorganizacja
• Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego:
 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,
 Departament Programów Regionalnych,
 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 Regionalny Punkt Kontaktowy w Zielonej Górze dla Programu Współpracy Interreg Brandenburgia – Polska 2021-2027.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 4 maja 2016 r.) informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra,
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@lubuskie.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z rekrutacją i udziałem w szkoleniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w tym w zakresie uwidocznienia wizerunku, które będzie służyło jedynie celom dokumentacyjnym lub sprawozdawczym, do udokumentowania przeprowadzenia szkolenia.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody,
5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,
6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w związku z rekrutacją i udziałem w szkoleniu, w tym w zakresie uwidocznienia wizerunku, które będzie służyło jedynie celom dokumentacyjnym lub sprawozdawczym, do udokumentowania przeprowadzenia szkolenia.

Pozostałe informacje nt. przetwarzania danych osobowych, w tym dotyczące praw osób i kontaktu do Inspektora Ochrony Danych, dostępne są na stronie https://bip.lubuskie.pl/691/Ochrona_Danych_Osobowych/

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp.

16.05.2023 - 16.05.2023