Szkolenie dotyczące planowanych konkursów w ramach Działania 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz Działania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na szkolenia organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, które dotyczyć będą planowanych konkursów w ramach Działania 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz Działania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

 

Agenda szkolenia:

Działanie 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane      poza formułą ZIT

9:45 - 10:00      Rejestracja uczestników

10:00 - 11:00     Główne założenia do konkursu z Działania 6.4 oraz omówienie kryteriów

11.00 – 12.00    Główne założenia do konkursu z Poddziałania 8.1.1 oraz omówienie kryteriów

12:00 - 12:15     Przerwa kawowa

12:15 - 14:00     Kwalifikowalność wydatków oraz omówienie wniosku o dofinansowanie z uwzględnieniem najczęściej popełnianych błędów

14:00 - 14:30     Pytania uczestników szkolenia

 

W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (68) 45 65 119

Zielona Góra, ul. Chrobrego 3, sala konferencyjna (035)

$dateUtil.getDate($trm.getFromDate(), "dd.MM.yyyy", $locale) - $dateUtil.getDate($trm.getToDate(), "dd.MM.yyyy", $locale)