Szkolenie dotyczące planowanego konkursu z Działania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT - Gorzów Wlkp.