Szkolenie dotyczące Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) w projektach realizowanych w ramach RPO L2020 Gorzów Wlkp.

Szanowni Państwo,

W dniu 7 maja 2019 r. serdecznie zapraszamy na szkolenie organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, które dotyczyć będzie Ocena Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) w projektach realizowanych w ramach RPO L2020.

Program szkolenia:

 • podstawy prawne ocen oddziaływania na środowisko, w tym uzasadnienie dlaczego IZ ma możliwość i obowiązek weryfikacji dokumentacji środowiskowej składanej w ramach wniosków o dofinansowanie projektów
 • pojęcie przedsięwzięcia, przykłady przedsięwzięć z rozporządzenia OOŚ i dyrektywy OOŚ pod kątem typów projektów w ramach konkursu oraz klasyfikacja przedsięwzięć pod kątem wymagań ochrony środowiska:
  • mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - obowiązek oceny wynika z mocy prawa
  • mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
   • obowiązek oceny stwierdzany przez właściwy organ administracyjny (screening)
  • inne, mogące znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000
   • obowiązek oceny stwierdzany przez właściwy organ administracyjny
 • przedsięwzięcia infrastrukturalne poza zakresem rozporządzenia OOŚ i dyrektywy OOŚ - brak obowiązku oceny
 • przedsięwzięcia nieinfrastrukturalne  poza zakresem rozporządzenia OOŚ i dyrektywy OOŚ - brak obowiązku oceny
 • dokumenty niezbędne do dołączenia do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach EFRR:
  • dla przedsięwzięć infrastrukturalnych lub nieinfrastrukturalnych objętych załącznikami dyrektywy OOŚ lub dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania na obszary Natura 2000
  • dla przedsięwzięć infrastrukturalnych poza zakresem dyrektywy OOŚ
  • dla przedsięwzięć nieinfrastrukturalnych poza zakresem dyrektywy OOŚ
 •  Dokumentacja z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko/obszary Natura 2000:
  • dokumenty         wymagane           w       przypadku           przeprowadzenia              oceny oddziaływania na środowisko
  • dokumenty wymagane w przypadku braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  • wymagane           dokumenty         w       przypadku           przeprowadzenia              oceny oddziaływania na obszary Natura 2000
  • wymagane dokumenty w przypadku braku konieczności uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w tym wyłączenia przedsięwzięć z obowiązku dostarczenia jakiejkolwiek dokumentacji środowiskowej w ramach wniosku o dofinansowanie projektu z EFRR)
 • Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.
 • Zaświadczenie właściwego organu odpowiedzialnego za

gospodarkę wodną

 • Najczęściej popełniane błędy w dokumentacji środowiskowej oraz inne elementy, na które należy zwrócić uwagę podczas przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu i kompletowania dokumentacji środowiskowej.

 

Agenda szkolenia:

8:45 – 9:00 rejestracja uczestników

9.00 – 11.00 blok szkoleniowy

11.00 – 11.15 przerwa kawowa

11.15 – 13.15 blok szkoleniowy

13.15 – 13.45 obiad

13.45 – 15.45 blok szkoleniowy

 

Szkolenia są bezpłatne. W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (68) 45 65 119

Gorzów Wielkopolski, Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, Sala Herbowa

$dateUtil.getDate($trm.getFromDate(), "dd.MM.yyyy", $locale) - $dateUtil.getDate($trm.getToDate(), "dd.MM.yyyy", $locale)