Szkolenie dotyczące aktualnie ogłoszonych naborów wniosków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO – Lubuskie 2020

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaprasza na szkolenie dotyczące aktualnie ogłoszonych naborów wniosków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

O szkoleniu

Podczas szkolenia omówione zostaną zasady aplikowania o środki unijne w ramach konkursu z poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT oraz z działania 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych w ramach RPO-Lubuskie 2020. Ponadto podczas szkolenia omówiony zostanie sposób wypełniania wniosku aplikacyjnego.

Szczegółowe informacje o naborach wniosków.

Termin szkolenia:

11 kwietnia 2016 r., godz. 13:00 – 16:00

Miejsce:

Zielona Góra, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Chrobrego 1-3-5, sala konferencyjna nr 0.35 (poziom 0);

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dostępnego po kliknięciu w przycisk "Weź udział").

Na zgłoszenia czekamy do dnia 8 kwietnia 2016 r. 

Ilość miejsc ograniczona!

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku dużego zainteresowania szkoleniem, w spotkaniu będzie mogła wziąć udział tylko jedna osoba z danej instytucji.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Program szkolenia

Serdecznie zapraszamy!

Zielona Góra, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Chrobrego 1-3-5, sala konferencyjna nr 0.35 (poziom 0)

11.04.2016 - 11.04.2016