Szkolenie dotyczące aktualnie ogłoszonych naborów wniosków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO – Lubuskie 2020

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaprasza na szkolenie dotyczące aktualnie ogłoszonych naborów wniosków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

O szkoleniu

Podczas szkolenia omówione zostaną zasady aplikowania o środki unijne w ramach następujących konkursów:

  • z poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT,
  • z poddziałania 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Gorzów Wielkopolski,
  • z działania 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych,
  • z poddziałania 8.1.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski,
  • z poddziałania 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski.

Ponadto podczas szkolenia omówiony zostanie sposób wypełniania wniosku aplikacyjnego

Szczegółowe informacje o naborach wniosków.

Termin szkolenia:

13 kwietnia 2016 r., godz. 10:00 – 13:45

Miejsce:

Gorzów Wielkopolski, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 107, sala 216 (II piętro)

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dostępnego po kliknięciu w przycisk "Weź udział").

Na zgłoszenia czekamy do dnia 12 kwietnia 2016 r. 

Ilość miejsc ograniczona!

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku dużego zainteresowania szkoleniem, w spotkaniu będzie mogła wziąć udział tylko jedna osoba z danej instytucji.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Program szkolenia

Serdecznie zapraszamy!

Gorzów Wielkopolski, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 107, sala 216 (II piętro)

13.04.2016 - 13.04.2016